AMSTERDAM - Onlangs verscheen de roman Arco van auteur Jan Jansen. Een indrukwekkende roman over de periode vlak na de oorlog waarin vooral de jeugd op zoek is naar een nieuwe identiteit.

Hoofdpersoon Alex laat zich meevoeren in deze rollercoaster van emoties. Hij laat zich door niets of niemand tegenhouden in zijn zoektocht naar geluk en de zin van het bestaan. Vastberaden gaat hij op weg. Maar in hoeverre kan de mens op de reis door het leven zijn eigen weg daarin bepalen en in hoeverre beslist uiteindelijk het lot onze bestemming?

Een prachtige, gelaagde roman over een jongeman die zijn eigen plan trekt en wil weten wat het leven voor hem in petto heeft. Een roman over de zoektocht naar identiteit, liefde, verdriet en vriendschap. Op zeer fraaie wijze weet Jansen de emoties van Alex in woorden te vatten en schets hij op beeldende wijze het pad dat de jonge rebel voor zichzelf kiest, tot hij uiteindelijk de rust vindt en een gezin sticht. De bijzondere band tussen Alex en zijn moeder én de liefde die Alex ondervindt van zijn vrouw en kinderen, raken diep. Het levenspad van het hoofdpersonage leidt de lezer naar een briljante plot.

Daarnaast hanteert deze nieuwe auteur een schrijfstijl die je in de hedendaagse literatuur niet veel meer tegenkomt. Jansen beschikt over een rijke woordenschat die hij prachtig gecomponeerd en ten dienste stelt aan het verhaal. Het feit dat het evenwel een fijn en vloeiend leesbaar geheel blijft, mag de auteur volledig op eigen conto schrijven. Houd deze, overigens gemakkelijk te onthouden naam, in de gaten. Wij gaan nog veel van deze schrijver horen.

De auteur
Jan Jansen (1949) werd geboren in de naoorlogse periode en groeit op in de roerige zestiger jaren, waarin door de jeugd het streven naar vrijheid van handelen en denken tot het hoogst denkbare goed wordt uitgeroepen. Hij maakt daardoor deel uit van de generatie, die vanaf dat moment de samenleving voorgoed zal veranderen.

Boekengilde | Hardcover | ISBN 9789464026795 | 228 pagina's | 22,95