AMSTERDAM - Het Jeugdeducatiefonds heeft een mijlpaal bereikt, de Amsterdamse basisschool De Blauwe Lijn wordt de 100e gecertificeerde school. Dat vieren wij vrijdag 17 januari in bijzijn van scholen en de Amsterdamse wethouder voor onderwijs, Marjolein Moorman. Het Jeugdeducatiefonds breidt aanzienlijk uit in de stad, dankzij de financiële ondersteuning door de gemeente en betrokkenheid en steun van private partijen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst worden in totaal maar liefst tien Amsterdamse scholen gecertificeerd.

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten. Leraren zien de tweedeling in de samenleving toenemen en het wordt pijnlijk duidelijk, dat de problemen in het basisonderwijs de meest kwetsbare kinderen het hardst treffen. De scholen die samenwerken met het Jeugdeducatiefonds kunnen rekenen op financiële ondersteuning voor kinderen die opgroeien vanuit een achterstand, zodat zij mee kunnen doen op school, maar ook met naschoolse activiteiten zoals een schoolkamp of een stage of, net zoals andere klasgenoten, te werken met een computer. Extra inzet tijdens onderwijstrajecten voor kinderen uit gezinnen met een sociaal minimum en waar sprake is van een achterstandssituatie, bevordert de ontplooiingsmogelijkheden en levert daardoor een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke integratie.

Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds: 'Het creëren van gelijke kansen voor ieder kind is van groot belang. Armoede kan ertoe leiden dat er stress en zorgen in een gezin zijn, dat er weinig aandacht voor school is. Armoede leidt vaak tot een lagere vervolgopleiding dan wat het kind eigenlijk aan kan. Het Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandssituaties. Wij zijn dan ook heel blij dat we door de samenwerking met de gemeente Amsterdam flink kunnen uitbreiden op tien nieuwe scholen. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Samen gaan we proberen de wereld van de leerlingen nog een beetje mooier te maken.'

Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds.

Het Jeugdeducatiefonds wordt mede mogelijk gemaakt door ondersteuning van de ABN AMRO, Stichting Kinderpostzegels, particuliere giften en de Klasgenoten van het fonds.