NOORD-HOLLAND - Het broedseizoen is weer aangebroken. De lente is misschien wel de meest bijzondere periode van het jaar. Maar ook de meest kwetsbare. Tijdens deze maanden worden er partners gezocht, eieren uitgebroed, en talloze dieren geboren. De lentemaanden zijn een cruciale periode waarin het van groot belang is om de natuur haar rust te gunnen. Erwin Schellinger is boswachter in de weidevogelgebieden van Landschap Noord-Holland: “ Elk jaar kijk ik hoopvol uit naar het broedsucces van kwetsbare weidevogels.”


In het voorjaar stijgt de temperatuur en starten dieren met de voorbereidingen van de voortplanting. Boswachter Erwin: “Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei. Het broedseizoen is hèt seizoen waarin allerlei dieren zich voortplanten om hun populatie in stand te houden, rust is dan extra belangrijk. Van stress schrikken dieren enorm. Dit kost onnodige energie, die ze hard nodig hebben voor het verzorgen en beschermen van de jongen. Ook in vaargebieden wordt opgetreden om de regels te handhaven. Daarom een dringend verzoek: voel je te gast in de natuur en bewonder de lente." Samen kunnen bezoekers van natuurgebieden ervoor zorgen dat de dieren de rust krijgen die ze nu zo hard nodig hebben.

Impact van recreatie
We zijn met veel mensen in Nederland en hebben relatief weinig natuur tot onze beschikking. Daarom is het van extra groot belang dat mensen die te gast zijn in natuurgebieden zich ervan bewust zijn wat hun impact van hun gedrag is op de natuur en de dieren zie zich in dit seizoen voortplanten. Boswachter Erwin: “Hou je als bezoeker aan de regels, blijf op de paden, laat geen afval achter en daar waar honden zijn toegestaan houd deze aan de lijn, zo help je om van dit broedseizoen een succes te maken.”

Natuurorganisaties slaan handen ineen

De Kraamkamercampagne loopt van 15 maart tot 15 juli en is een gezamenlijk initiatief van LandschappenNL, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer met steun van diverse gemeenten, provincies en recreatieschappen.