AMSTERDAM - Vandaag, zaterdag 27 mei, heeft mevrouw Heleen Terwijn de Andreaspenning ontvangen uit handen van burgemeester Femke Halsema. Ze ontving de onderscheiding vanwege de oprichting en waardevolle inzet voor de Stichting IMC Weekendschool, tijdens het 25-jarig jubileum van de stichting.


Heleen Terwijn deed in Amsterdam Zuidoost onderzoek naar motivatie van leerlingen in het basisonderwijs, en zag dat leerlingen op school zaten om te 'leren voor later' terwijl niemand hen liet zien wat 'later' nou eigenlijk is. Zo ontstond haar idee om kinderen van 10 tot 14 jaar met gastdocenten te laten kennismaken met interessante vakgebieden. Met financiële steun van IMC Financial Markets & Asset Management ging Stichting IMC Weekendschool in 1998 in Amsterdam Zuidoost van start. Inmiddels is de stichting uitgegroeid met vier programma's, en krijgen ruim 1100 leerlingen iedere zondag les op een van de 61 locaties in Nederland.

Op plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is, worden jongeren van alle schoolniveaus zo begeleidt dat ze gemotiveerd hun plek kunnen innemen in de samenleving. Door (gast)lessen of excursies verruimen ze hun maatschappelijke blikveld, ontdekken ze waar hun talenten en interesses liggen en verbeteren ze vaardigheden zoals samenwerken en onderzoeken. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan.

Naast Terwijn haar betrokkenheid bij de IMC Weekendschool, is zij voorzitter van de Amsterdamse stichting Jongeren die het kunnen en lid van het Amsterdamse 4 en 5 mei comité. Ook is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Philharmonisch Orkest en Lid van de Raad van Toezicht in voor Save the Children.

Terwijn ontvangt de Andreaspenning vanwege de oprichting en bijzondere inzet voor de Stichting IMC Weekendschool.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.