AMSTERDAM - De krakers van het pand in de Vossiusstraat, dat indirect toebehoort aan een op de Europese sanctielijst geplaatste Russische zakenman, kunnen voorlopig blijven zitten. Dat heeft het gerechtshof Amsterdam vandaag in kort geding beslist.


Europese sancties

Het pand is eigendom van Paraseven Ltd, een op de Britse Maagdeneilanden gevestigde onderneming van de Russische zakenman. In opdracht van hem werd het pand verbouwd. Dat was nog het geval toen het pand in oktober 2022 werd gekraakt. Paraseven en de aannemer die de verbouwing uitvoerde vorderden in kort geding de ontruiming van het pand. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam wees die vordering af, omdat de sancties in de weg staan aan gebruik van het pand door de Rus en aan het voortzetten van de verbouwingswerkzaamheden. Ontruiming van de krakers leidt dan tot ongerechtvaardigde leegstand. Het hof is het daarmee eens.

Overlast

Tijdens de zitting bij het hof bleek dat de krakers regelmatig activiteiten organiseren waarop veel personen afkomen. Daarvoor is het pand, een woning, niet geschikt. Het huisrecht van de krakers is geen vrijbrief voor dergelijke activiteiten. Bovendien mogen ook krakers geen overlast veroorzaken. Volgens het hof moeten de krakers er daarom rekening mee houden dat zij alsnog kunnen worden ontruimd, indien zij in strijd handelen met de woonbestemming van het pand en/of structurele overlast veroorzaken.