AMSTERDAM - Vandaag, 13 mei 2023, is Nico Jansen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jansen ontvangt deze Koninklijke onderscheiding uit handen van locoburgemeester Hester van Buren voor zijn langdurige inzet voor de bescherming van de Noordelijke Oeverlanden in Amsterdam.


In 1983 is een actiegroep gestart voor de bescherming van de Noordelijke Oeverlanden van het Nieuwe Meer in Amsterdam. De heer Jansen is vanaf het begin betrokken bij de succesvolle acties en de oprichting van de Vereniging "De Oeverlanden Blijven!". Hij zet zich al bijna 40 jaar gedreven en vasthoudend in voor de vereniging.

De heer Janssen kent het gebied op zijn duimpje en met een niet aflatende energie en aanstekelijk enthousiasme zet hij zich in voor het gebied, de natuur in het algemeen en deelt hij zijn kennis met lezingen, verhalen en rondleidingen. Als bestuurslid waakt de heer Jansen vooral over de wijzigingen van bestemmingsplannen aangaande de Noordelijke Oeverlanden van het Nieuwe Meer te Amsterdam. De heer Jansen deinst er ook niet voor terug om bezwaar in te dienen als de gemeentelijke plannen het natuurgebied met zijn biodiversiteit kunnen aantasten. Daarnaast is hij actief in het ontwikkelen van plannen om de kwaliteit van het gebied te verbeteren, waarbij de recreatieve functie van het gebied voor de bewoners van Amsterdam mede als uitgangspunt wordt genomen. Daarnaast schroomt hij niet om twee keer in de week als beheervrijwilliger mee te werken aan het ecologisch onderhoud van het natuurgebied.

Mede dankzij zijn grote inzet heeft het gebied de grootste biodiversiteit van Amsterdam. Vanwege de grote inzet voor de Oeverlanden is Nico Jansen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje -Nassau.