AMSTERDAM - Woonfraude in Amsterdam pakken we hard aan. In 2021 heeft Amsterdam 1400 woningen die illegaal gebruikt werden, weer vrijgemaakt voor woningzoekenden op de wachtlijst. Illegale onderhuur en illegale kamerverhuur kwamen het meeste voor.

De handhavingsacties in 2021 leverden 1400 woningen op die weer legaal bewoond konden worden. Het aantal sancties bedroeg in dit jaar 206, minder dan in 2020 (471). Voorgaande jaren werden veel sancties opgelegd voor vakantieverhuur, maar door de pandemie en de inwerkingtreding van de landelijke registratieplicht lag vakantieverhuur nagenoeg stil. Door de coronacrisis en de lockdowns konden er ook minder huisbezoeken worden afgelegd. In 2021 is in totaal voor € 1.762.000 aan boetes uitgeschreven.

Buurten veiliger maken

Goede handhaving op de woningvoorraad blijft nodig, zeker in deze wooncrisis. Controleren op juist gebruik van woningen gebeurt het hele jaar door en ook samen met corporaties en politie. Dat doe we om de buurten veiliger en leefbaarder te maken voor de bewoners. Een handhavingsactie van corporatie, gemeente en politie bij 40 woningen in de G-buurt-Noord in Zuidoost, leverde veel op.

Actie

De actie werd begin maart gehouden vanuit het Masterplan: een megaplan om -onder meer- deze buurt te verbeteren. Tijdens deze handhavingsactie zijn 8 sociale huurwoningen gevonden die illegaal werden onderverhuurd, en 2 woningen waar zonder vergunning kamers werden verhuurd. In deze illegale situaties wordt vaak veel geld verdiend aan een sociale huurwoning, terwijl er heel veel woningzoekenden jarenlang moeten wachten totdat er plek is.

Bordeel

Ook vonden we 2 woningen die gebruikt werden als ‘clubhuis’ met een horecagelegenheid en gokruimte en een andere woning met een illegaal bordeel. De corporatie zegt de huur op van de huurders waarbij woonfraude is geconstateerd, en de gemeente kan een boete voor woonfraude opleggen tot € 14.150,-. Deze woningen komen weer beschikbaar voor Amsterdammers die daar recht op hebben.

Woningen moeten gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, om in te wonen, en niet als verdienmodel.