AMSTERDAM - 29 projecten van Amsterdamse mbo-instellingen krijgen samen ruim 4,6 miljoen euro subsidie van de gemeente in het kader van de Mbo-Agenda. Met deze subsidie kunnen mbo-instellingen zorgen voor meer studenten, kwalitatief nog beter en aantrekkelijker onderwijs en een nauwere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door een project te starten dat zich richt op onderwijs in ondernemerschap of door een samenwerking aan te gaan met bedrijven en organisaties in de stad die zich bezig houden met de voorbereiding van het jubileumjaar Amsterdam 750.


Wethouder Sofyan Mbarki (Mbo en Economische Zaken): “We hebben de handen en hoofden van onze mbo-studenten hard nodig. Zonder goed opgeleide vakmensen kan onze samenleving niet draaien. Kijk alleen al naar transities op gebied van energie, klimaat, wonen en zorg. We merken dat veel studenten de link tussen het onderwijs en de praktijk missen. Dat willen we nu met een extra investering in deze projecten verbeteren. Het mbo is een slimme keuze. Voor ons allemaal maar vooral voor jongeren zelf: met een keuze voor het mbo ben je de komende 30 jaar bijna verzekerd van een baan of een kansrijke onderneming.”

Hybride leeromgeving bij de gemeente Amsterdam; werkgarantie

Eén van de projecten die subsidie ontvangt is de hybride leeromgeving Handhaving. In een hybride leeromgeving hebben de leerlingen les op het ROC en werken ze in de praktijk. Vijftien studenten van het ROC van Amsterdam (ROCvA) zijn in september 2023 van start gegaan bij de afdeling Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte (THOR) van de gemeente. Dit is een leer- en werktraject van twee jaar waarin theorie en praktijk elkaar afwisselen en studenten worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Na het succesvol afronden van het traject krijgen de studenten het aanbod om in dienst te komen bij de gemeente als handhaver. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die dit voor studenten van de opleiding Handhaver Toezicht & Veiligheid aanbiedt.

Investeringen in mbo niveau 1 en 2 en stadsdelen Noord, Nieuw West en Zuidoost

Naast projecten zoals de hybride leeromgevingen, is er binnen de MBO-Agenda extra aandacht voor projecten die zich richten op niveau 1 en 2 studenten (het makkelijkste niveau voor bijvoorbeeld studenten zonder schooldiploma) of ten goede komen aan de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Ongeveer een derde van de 29 projecten richt zich op niveau 1 en niveau 2-studenten en ongeveer de helft raakt aan deze stadsdelen.

Binnen de projecten wordt ook de kennismaking en kennisuitwisseling tussen het mbo, hbo en wo gestimuleerd. Zo is er een project op het Marineterrein waar mbo-studenten en docenten met het bedrijfsleven, overheden en andere mbo-, hbo- en wo-studenten samenwerken aan de uitdagingen van de stad, zoals het voorkomen van schooluitval, het vinden van oplossingen voor studenten die hun schoolboeken niet kunnen betalen of het verduurzamen van wijken.