AMSTERDAM - Als je de loterij hebt gewonnen of op een andere manier een flinke som geld beschikbaar hebt, dan kun je je droom laten uitkomen en een mooi huis laten bouwen. Helemaal naar jouw wensen, met voldoende ruimte en een mooie tuin met misschien wel een zwembad. Maar voor het zover is moet er nog heel veel gebeuren. Je moet een stuk grond zien te vinden waar je mag bouwen. Vervolgens een architect die het huis gaat ontwerpen en een aannemer die het gaat bouwen. Tijdens dit proces kunnen er flink wat kinken in de kabel komen.

Laat je bijstaan door een vastgoed advocaat

Het is verstandig om contact te zoeken met een advocaat vastgoedrecht . Zelfs als er geen problemen zijn kan deze je bijstaan bij het hele proces. De jurist kan bijvoorbeeld een koop- of pachtovereenkomst voor de grond beoordelen op redelijke dan wel onredelijke voorwaarden. Ook kan hij toetsen of in contracten geen clausules staan die in de toekomst mogelijk problemen kunnen geven. En als er dan gedurende de ontwikkeling of de bouw een probleem ontstaat dan is de advocaat al grotendeels ingelezen. Hierdoor kan hij of zij sneller en gerichter adviseren over te nemen stappen.

Een vinger aan de pols

Tijdens de ontwikkeling en bouw van je droomhuis komen er heel wat overeenkomsten over vastgoed voorbij. Het is niet gek dat je over onvoldoende kennis beschikt om deze goed te beoordelen. Om te voorkomen dat je beslissingen neemt met verstrekkende gevolgen die niet meer kunnen worden teruggedraaid, stuur je alle stukken die betrekking hebben op de bouw naar je vastgoedrecht advocaat voordat je er een handtekening onder zet. Het is heel belangrijk om de stappen die nodig zijn bij het bouwen van een huis weloverwogen te nemen. Vaak wordt gewerkt met deelcontracten, zodat de aannemer tussentijds kan worden aangesproken over de werkzaamheden indien nodig. Als er bij de bouw problemen ontstaan zoals grote vertraging of het gebruiken van niet afgesproken bouwmaterialen dan is het belangrijk om snel in te grijpen om grotere problemen te voorkomen. Een ervaren jurist kan je hiermee helpen.

Het huis is af, maar niet naar wens

Na de oplevering kunnen er ook nog problemen ontstaan. De jurist van Damsté Advocaten kan je ook dan bijstaan. Als blijkt dat er zaken niet in orde zijn, zoals beschadigingen, lekkages, onjuiste afwerking en ander leed, dan moet de aannemer daar uiteraard op worden aangesproken. Een bouwkundige opleveringskeuring is dan ook zeer aan te bevelen. De bouwkundige kijkt met een deskundig en kritisch oog naar het huis en kan zelfs de kleinste details opmerken, zaken waarvan je zelf misschien denkt ‘ach, dat is toch niet zo erg’. Maar het is belangrijk dat het huis in perfecte staat wordt opgeleverd. Daar heb je immers voor betaald. Als er gebreken worden geconstateerd dan neemt je advocaat contact op met de aannemer om deze op te lossen. Vaak lukt dit en is een gang naar de rechter niet nodig.