AMSTERDAM - Het college van B en W maakt vandaag bekend dat de huidige maatwerkregeling voor huurders van gemeentelijk vastgoed wordt uitgebreid. Hiermee wil de gemeente haar huurders tijdens de coronacrisis verder tegemoetkomen. Het college verlengt de betaaltermijn van de opgebouwde huurschuld van 2 naar 6 jaar. De termijn voor uitstel van betaling wordt ook verlengd. Daarnaast wil het college huurders die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis huurkorting geven.


Vanaf het begin van de crisis heeft het college maatregelen genomen voor haar huurders. De gemeente stuurt geen aanmaningen meer, en alle huurders van gemeentelijk vastgoed kunnen voor de huur uitstel van betaling krijgen. In mei 2020 is de jaarlijkse indexatie voor huurders van gebouwen gecompenseerd. Op 16 juni heeft het college vervolgens de Maatwerkregeling Corona in het leven geroepen, waarbij huurders een rentevrije betalingsregeling konden aanvragen voor eventuele opgebouwde huurschuld. Daarnaast reserveerde het college 2 miljoen euro uit de Noodkas om huren kwijt te schelden in geval van dreigend faillissement.

Nu de coronacrisis en bijbehorende maatregelen voortduren en er huurders zijn die in de tweede lockdown opnieuw hard worden getroffen, is het college van mening dat er meer nodig is. Daarom wordt de Maatwerkregeling Corona uitgebreid, met de mogelijkheid voor huurkorting voor de zwaarst getroffen huurders.

Wethouder Touria Meliani (Vastgoed): "Onze huurders krijgen het steeds zwaarder en de huurschuld drukt steeds zwaarder op de bedrijfsvoering. Als verhuurder kunnen we helaas niet alle klappen van de coronacrisis opvangen, maar met dit voorstel hopen we voor ondernemers de zorgen over de huur in elk geval te verminderen en ze meer perspectief te bieden."

De uitbreiding van de Maatwerkregeling Corona zal gaan gelden voor alle huurders van de directie Gemeentelijk Vastgoed en daarmee ook voor terreinen, waterpercelen en steigers. De gemeente ziet met name bij ondernemers in het midden- en klein bedrijf (MKB) huurachterstand ontstaan. Wethouder Meliani: "We hopen met deze uitbreiding onze MKB'ers beter te ondersteunen en waar mogelijk faillissementen, verlies van banen en leegstand te voorkomen. Het is in het belang van de hele stad om in deze crisis onze huurders en ondernemers te blijven ondersteunen."

De verlenging van de betaaltermijn van de opgebouwde huurschuld van 2 naar 6 jaar en de verlenging van de termijn voor uitstel van betaling gaan per direct in. Het besluit met betrekking tot huurkorting en de dekking wordt nu nader uitgewerkt en bekend gemaakt in maart. Het college wil maximaal 10 miljoen euro hiervoor reserveren. Bij het uitwerken van de regeling zal ook afstemming plaatsvinden met een vertegenwoordiging van het Amsterdamse bedrijfsleven, om te toetsen of de uitwerking aansluit bij de behoefte van ondernemers die zwaar zijn getroffen door de crisis.