AMSTERDAM - Hoewel lang niet zo massaal als vorige maand zijn er toch enkele tientallen demonstranten naar het Museumplein gekomen om te protesteren tegen de coronaregels. Als ludieke actie hebben zij meerdere knuffelberen op het grasveld neergelegd.

De Amsterdamse driehoek onder leiding van burgemeester Halsema had eerder vandaag het gebied op en rondom het Museumplein nog aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

Gezien de grootte en het karakter van de demonstratie heeft men echter nog geen aanleiding gezien om in te grijpen.