NEDERLAND - Uit nieuw Nederlands onderzoek over hart- en vaatziekten blijkt dat 1 op de vijf Nederlanders (21%), na een diagnose van een te hoog cholesterol, de levensstijl niet direct aanpast. Ook zegt bijna twee derde van de respondenten zich geen zorgen te maken over de gezondheid van het eigen hart. Toch sterven er in Nederland gemiddeld 100 mensen per dag aan hart- en vaatziekten. Terwijl twee op de drie sterfgevallen aan een hart- of vaatziekte bij mensen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar kan worden voorkomen.


Kennis over hart- en vaatziekten (denk aan oorzaken en mogelijke preventiemaatregelen) is in Nederland over het algemeen hoog, zo blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van Novartis onder ruim 1000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het merendeel van de Nederlanders (85%) is bekend met het feit dat een te hoog 'slecht' cholesterol een risicofactor is voor het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte. Wel valt op dat mensen die minder lang onderwijs hebben genoten, gemiddeld genomen minder kennis hebben over hart- en vaatziekten dan mensen die langer onderwijs hebben gevolgd. Ze benoemen bekende oorzaken minder vaak als meest voorkomende oorzaken van hart- en vaatziekten in Nederland. Vooral alcohol (41% vs. 61%), ongezonde voeding (59% vs. 75%) en onvoldoende bewegen schatten ze vaker lager in als risicofactor.

"Mensen die beperkt gezondheidsvaardig zijn, hebben vaker een slechtere gezondheid dan mensen met goede gezondheidsvaardigheden. Meer investering in preventie middels educatie is nodig om iedereen van voldoende kennis te voorzien. Het is belangrijk dat we gezamenlijk actief bijdragen aan het toegankelijk maken van zorg voor álle patiënten – ongeacht hun niveau van gezondheidsvaardigheden", aldus Helma Dollevoet, Country Head Communications and Patient Engagement bij Novartis Nederland.

Zeven op de tien Nederlanders onderschat hoeveel mensen er dagelijks sterven aan een hart- of vaatziekte

In Nederland overlijden er gemiddeld 100 mensen per dag aan een hart- of vaatziekte. Bij mensen in de leeftijd van 25-65 jaar kan twee derde (65,5%) van alle sterfgevallen voorkomen worden. In het onderzoek denkt 70% van de respondenten dat er minder dan 75 mensen per dag overlijden aan een hart- of vaatziekte.

Te hoog slecht cholesterol zet niet altijd aan tot gezonder gedrag

De meerderheid van de respondenten (85%) weet dat een te hoog 'slecht' cholesterol een risicofactor is voor het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte.

Vooral mensen van 50 jaar of ouder, hebben wel eens bloed laten prikken om hun cholesterol te bepalen (82%). Beneden de 50 jaar zien Nederlanders aanmerkelijk minder belang bij het laten meten van hun cholesterolwaarde (30%). Slechts 19% van de volwassenen tot 30 jaar heeft weleens bloed laten prikken om de cholesterol te laten bepalen.

Bij de mensen met een te hoog cholesterol (30% van Nederlanders) heeft 1 op de 10 (10%) geen maatregelen genomen op basis van deze uitslag en is dit ook niet van plan. 11% is dit wel van plan, maar heeft nog geen actie ondernomen.

"De investeringen in kennis over het ontstaan van hart- en vaatziekten en preventie tonen aan dat dit zijn vruchten begint af te werpen, maar dat we er nog niet zijn," aldus Rick Henderik, Chief Scientific Officer bij Novartis Nederland. "Een goed beleid gericht op zowel primaire als secundaire preventie is nodig om hart- en vaatziekten te bestrijden. Het is belangrijk dat iedereen, jong en oud, zich bewust is van zijn hartgezondheid, het belang inziet van een gezonde levensstijl en vroegtijdige opsporing van mensen met een risico op hart- en vaatziekte. Op Wereld Hart Dag, vragen we met een indrukwekkende strandtekening Samen het tij te keren extra aandacht om zo hart- en vaatziekten een halt toe te roepen."