Vijftig jaar geleden kwamen studenten, fabrieksarbeiders, jongeren en filmmakers in opstand tegen het gezag, van Parijs tot Mexico-Stad. In hun handen niet alleen stenen maar ook wendbare, lichte 16mm-camera’s. EYE Filmmuseum laat zien hoe de filmcamera strijdmakker werd van een generatie die het recht opeiste haar leven zelf vorm te geven. Bij de vijftigste verjaardag van de mei-revolutie in Parijs onderzoekt het filmmuseum de geest van ’68 en de internationale lichting dwarse filmmakers die toen opstond. Op het programma staan films uit het jaar 1968, films over ’68 en talkshows en debatten met gasten als po pjournalist Hester Carvalho, de Instant Composers Pool en Tracy Metz, directeur van het John Adams Instituut.

1968: You Say You Want a Revolution, 28 april t/m 20 mei, EYE Filmmuseum.

De tijdgeest in beeld

Van 28 april tot en met 20 mei klinkt de stem van ’68 in de zalen van EYE, met uniek materiaal uit de collectie: van vernieuwende speelfilms en kritische documentaires van een nieuwe generatie filmmakers tot heet-van-de-naald actiejournaals en officiële nieuwsbeelden.

In een veertigtal voorstellingen onderzoekt het filmmuseum de geest van ’68: waar ging het om? Wat beklijft? In hoeverre was er sprake van een revolutie? En: wat kunnen we in Trump-tijden leren van de cinema van protest, activisme en de strijd om gelijke rechten voor iedereen?

Emotioneel, betrokken, ludiek

Tijdens het wereldwijde protest van 1968 gingen spontaan geformeerde film- en nieuwscollectieven, filmende studenten en arbeiders de straat op. Op hun schouders de nieuwe, handzame en betaalbare 16mm-camera’s – niet bedoeld om objectief verslag te doen van de gebeurtenissen, maar als onderdeel van de strijd om inspraak: emotioneel, betrokken en ludiek.

De jonge rebellen hadden invloed op geëngageerde filmers als Agnès Varda, Jean-Luc Godard en Chris Marker; het jeugdig elan van de protestgeneratie is ook te zien in de Tsjechische nouvelle vague, de films van Amerikanen als John Cassavetes en George A. Romero, en de documentaires van Johan van der Keuken en Philo Bregstein.

Programma

‘1968: You Say You Want a Revolution’ toont zowel werk uit 1968 als films over 1968. Van Agnès Varda’s Black Panthers (1968), Philip Kaufmans The Unbearable Lightness of Being(1988) en De Tijdgeest (1968) van Johan van der Keuken tot D.A. Pennebakers Monterey Pop (1968), Lindsay Andersons If…. (1968) en Les amants régul iers (2005) van Louis Garrel.

Ook zijn er performances, voorstellingen met live muziek en talkshows zoals een special over provo en de Maagdenhuisbezetting, met Tracy Metz als gespreksleider en gasten historicus Herman Pleij en Luud Schimmelpennink, de bedenker van het Witte Fietsenplan.

De Instant Composers Pool speelt door Misha Mengelberg geschreven prostestcomposities tegen de Vietnamoorlog en er is een avond rond het vijftigjarig bestaan van poptempel Paradiso met muziekjournalist Hester Carvalho. Andere specials gaan over de Praagse Lente en Cineclub Vrijheidsfilms.

Het programma komt tot stand in samenwerking met Paradiso, John Adams Institute, Stedelijk Museum Amsterdam, Instant Composers Pool, Stadsleven, Tsjechisch Centrum en het Rijksmuseum.