AMSTERDAM - Op dinsdag 26 september 2017 heeft in het Mathilde Paviljoen in stadsdeel Zuid een werkmarkt voor 50-plussers plaatsgevonden. Deze groep werkzoekenden maakt een onevenredig groot deel uit van het totale aantal werklozen. Terwijl het vaak gaat om gemotiveerde mensen met veel werk- en levenservaring en een hoog arbeidsethos. Deze groep profiteert helaas nog onvoldoende van de aantrekkende economie en verdient daarom extra aandacht en ondersteuning, zoals nu in de vorm van een werkmarkt.

De werkmarkt werd geopend door stadsdeelbestuurder Marijn van Ballegooijen, die aangaf dat stadsdeel Zuid zich extra wil inzetten voor deze doelgroep. Hij wil juist de meerwaarde van werk- en levenservaring, loyaliteit en motivatie benadrukken die oudere werknemers kunnen bieden binnen een bedrijf.

Werkgevers

Ruim 100 werkzoekende 50-plussers hebben op de markt kennis kunnen maken met potentiële werkgevers, uitzendbureaus en met vacatures via Werkgeverservicepunt Groot Amsterdam. Ook werd de gemeentelijke dienstverlening bij het vinden van werk door het NUG-team (ondersteuning bij het vinden van werk aan mensen zonder uitkering) en ondersteuning voor (startende) ondernemers door bijvoorbeeld Eigen Werk onder de aandacht gebracht. Dress for Succes was aanwezig, er stond een rij voor ondersteuning bij het verbeteren van CV ’s en ook de LinkedInprofielfotofotograaf was populair, zij heeft 62 foto's gemaakt.

Workshops

In een 3-tal workshops kwam het nieuwe solliciteren aan bod: Werk vinden met LinkedIn, Netwerken en Creëer je volgende baan. De workshops liepen bij voorinschrijving al snel vol, werden zelfs ruim overschreven, een teken dat de motivatie en behoefte aan ondersteuning groot is. Er hebben ongeveer 70 mensen mee kunnen doen aan een workshop, en de trainers van het Loopbaancentrum Amsterdam kregen veel enthousiaste reacties.

Voet tussen de deur

Voor mensen die al langere tijd werk zoeken is het lastig om de moed erin te houden. Een initiatief als het Netwerkcafé Amsterdam (maandelijkse bijeenkomsten voor en door werkzoekende 50-plussers) of de Werkestafette waarin deelnemers voor elkaar werk zoeken kan daarom waardevol zijn voor deelnemers. Deze activiteiten zijn ontwikkeld door de stichting Werken voor Elkaar, ook aanwezig op de werkmarkt. Zij hebben met ruim 70 bezoekers een LinkedIn check gedaan. Doel van de stichting is 50-plussers te inspireren om meer te halen uit hun kennis en ervaring om betaald werk te vinden. “Voet tussen de deur” is een speciaal programma om bedrijfsleven en (politieke) bestuurders op een vriendelijke wijze te attenderen op de uitdaging om werkzoekende 50 plussers te ondersteunen. En dat is niet voor niks, want de mind-set bij werkgevers kan nog wel een boost gebruiken in de richting van de oudere werkzoekende. De aanwezige werkgevers die terecht openstaan voor 50-plus medewerkers geven daarmee het goede voorbeeld, en met hen zijn veel contacten gelegd en vervolgafspraken gemaakt

Aan de bestuurder Marijn van Ballegooijen is als reminder een klein voetje overhandigd.