Komende week staat er veel op de agenda in Westerpark. Een burenborrel om elkaar te ontmoeten, informatiebijeenkomsten over molen De Otter en de gebiedsplannen en de vierde editie van de Spaarndammer Souk.


Burenborrel Zeehelden – donderdag 1 december

De burenborrels in Westerpark zijn inmiddels een traditie. Alle buurtbetrokkenen kunnen elkaar hier ontmoeten en bijpraten onder het genot van een hapje en drankje. Bewoners, ondernemers, medewerkers van welzijnsinstellingen of woningbouwcorporatie-kortom iedereen die de buurt een warm hart toedraagt. Nu is de Zeeheldenbuurt aan de beurt.

Wanneer en waar

Datum: donderdag 1 december

Tijd: 18.00 – 20.00 uur

Locatie: Café Mads, Zoutkeetsplein 1 h

De eerste twee consumpties zijn gratis.


Informatieavond molen De Otter – woensdag 7 december

Stadsdeel West organiseert een informatiebijeenkomst voor bewoners en betrokkenen over molen De Otter. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

Wanneer en waar

Wanneer: Woensdag 7 december 2016

Tijd: Inloop vanaf 19:15 uur, start 19.30 uur

Locatie: Amsta locatie De Poort, Hugo de Grootkade 18-28

Waarom deze bijeenkomst?

Tijdens de bijeenkomst praten wij u bij over de stand van zaken rond molen De Otter. Het stadsdeel is geen eigenaar van de molen en bijbehorende gebouwen en is dus niet leidend in de ontwikkeling van het gebied. Wel heeft het stadsdeel als overheid de taak om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken (bestemmingsplan) en  vergunningen te verlenen. Omdat er veel vragen en ideeën leven over wat er met het molenterrein kan gebeuren, willen we graag met u hierover van gedachten willen wisselen. Deze ideeën delen wij met de ontwikkelaar van het terrein zodra deze bekend is.

Inloopavond Gebiedsplan 2017 – woensdag 7 december

Op woensdag 7 december organiseert het stadsdeel in alle gebieden inloopbijeenkomsten waarop de ideeën worden gepresenteerd, die tijdens de Pop-up-Week van begin november zijn opgehaald, ook in Westerpark.

Wanneer en waar

Datum: woensdag 7 december

Tijd: van 16.00 tot 19.00 uur

Locatie: Start en Finish Westerpark, Haarlemmerweg 10-A (naast de tennisbanen)


Spaarndammer Souk – zondag 11 december

Zondag 11 september zijn we er weer! Alweer de vierde editie van de buurtmarkt 'Spaarndammer Souk' in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam West.

Wanneer en waar

Datum: zondag 11 december

Tijd: 12.00 – 18.00 uur

Locatie: Suikerplein