AMSTERDAM - Vanaf 13 oktober wordt de bezoeker van het winkelgebied van Oostpoort er extra op geattendeerd dat het hier een voetgangersgebied betreft, ook op het Oranje-Vrijstaatplein. Scooter of fiets aan de hand dus!

Bij het bruggetje vanaf de Linnaeuskade en op de hoek Oranje-Vrijstaatkade / Oranje-Vrijstaatplein ter hoogte van het Stadsloket, zijn kleurige tekeningen in de bestrating aangebracht.

Op de laatstgenoemde locatie “staan” spelende kinderfiguren op straat, bij het bruggetje is een afbeelding van een met de fiets aan de hand lopende voetganger.

Uiteindelijk komen er drie afbeeldingen. Het geheel is een pilot van drie maanden, waarbij het effect wordt onderzocht. Daarnaast wordt ook de bebording in Oostpoort onder de loep genomen.