AMSTERDAM - Stadsdeel Zuid is op zoek naar duurzame initiatieven op het gebied van Kunst en Cultuur die voor de komende drie jaar (2018-2020) het aanbod in Zuid versterken.

Initiatieven die een beroep willen doen op de regeling Periodieke gebiedsgebonden kunst- en cultuurinitiatieven kunnen via het subsidiebureau een aanvraag indienen.


De subsidie wordt voor drie jaar gegund en is alleen voor 1 oktober 2017 aan te vragen. Hiemee loopt deze periodieke regeling opnieuw synchroon met de kunstenplancyclus. Het totale bedrag dat stadsdeel Zuid ter beschikking heeft 125.000 per jaar (voor de periode van drie jaar). Het maximaal aan te vragen bedrag per instelling is 20.000 euro.
De overige ‘spelregels’, informatie en het aanvraagformulier vindt u hier .

Beoordeeld door ACK

Alle aanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke Advies Commissie Kunst (ACK). De ACK beoordeelt zowel de zakelijke als de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de initiatieven en een advies uitbrengt aan de bestuurscommissie van stadsdeel Zuid. Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie besluit welke aanvragen worden gehonoreerd.

Lopende initiatieven

Enkele voorbeelden van initiatieven die periodieke subsidie ontvingen: jongvolwassenen podium Broedplaats Cinetol, stichting C.L.O.U.D. (Consequential Laboratory of Unspecified Dimensions) en Art Zuid.

Kunstenplan gemeente Amsterdam

De regeling van Zuid maakt deel uit van de stedelijke subsidieregeling ‘Gebiedsgebonden Kunst- en Cultuuractiviteiten’ en is een uitwerking van het kunstenplan van gemeente Amsterdam. Ieder stadsdeel heeft zijn eigen subsidieregelingen die inspelen op de culturele behoefte en wensen in dat gebied.