AMSTERDAM - Tijdens Unseen Amsterdam 2017 werd Theo Simpson (1986, GB) door een internationale jury geselecteerd voor het Outset | Unseen Exhibition Fund. Zijn tentoonstelling in Foam is het resultaat. Het werk van Theo Simpson valt op door een unieke beeldtaal waarin fotografie gecombineerd wordt met andere vormen van materiele expressie zoals sculptuur en site-specific werk. Zijn directe woonomgeving in Noord-Engeland vormt het vertrekpunt voor zijn conceptuele kunstwerken, waarin hij reflecteert op de relaties tussen ideologieën, economieën, industrieën en landschappen.

Visuele puzzels

In de laat-negentiende en vroeg-twintigste eeuw werd de economie van Engeland bepaald door zware industrieën. Internationale concurrentie, economische stagnatie en politieke invloeden brachten deze industrieën in de jaren zeventig en tachtig ten val, waarbij tegelijkertijd vele lokale en nationale bedrijven instortten. Hoewel dit verleden diepe sporen heeft achtergelaten is Simpsons benadering eerder een verkenning van de potentie die hij in zijn omgeving ziet. Sinds hij als fotograaf de landschappen begon vast te leggen die getekend zijn door het industriële verval, is zijn werkmethode recentelijk steeds analytischer en procesmatiger geworden. De toepassing van door de mens gecreëerde materialen en de variatie aan bewerkingstechnieken staan centraal in zijn werk. De composities van Theo Simpson en hun onderschriften bevatten verschillende aanwijzingen om zijn visuele puzzels te ontrafelen. Door de combinatie van verschillende lagen aan beeld en materiaal, dat zich bijvoorbeeld uit in het gebruik van visionaire slogans van oude advertenties van voormalige Britse automerken of door de kleuren van hun oude auto-kleurstalen toe te passen, roept de kunstenaar de smaak en tijdsgeest van vroegere tijden op. Hoewel deze elementen in zijn werk veelal refereren aan vergane industrieën, resoneert hierin ook het optimisme en de pionierende aard van de technische innovaties uit de industriële periodes door, die tot op de dag van vandaag worden toegepast en voortbestaan.

Part and Whole bestaat uit een selectie van Simpsons meest recente werken, waarvan een aantal nog niet eerder zijn vertoond. Hieronder valt ook de ‘site-specific’ sculptuur Helical Column, dat bestaat uit constructiematerialen die normaal gesproken onzichtbaar blijven, omdat ze tot interne bouwstructuren behoren. Theo Simpson creëert in zijn werk een dialoog tussen heden en verleden en heroverweegt daarmee de culturele mythes, dromen, verliezen en beloftes die aan het industriële verleden van zijn directe omgeving verbonden zijn. Hiermee schept hij ruimte voor nieuwe visies op een getekend landschap.

Theo Simpson woont en werkt in het noorden van Engeland en studeerde fotografie aan de Sheffield Institute of Arts. Hij nam recentelijk deel aan de groepstentoonstelling A Green and Pleasant Land in Towner Art Gallery, Eastbourne en had in februari 2017 zijn solotentoonstelling The land of the day before bij Webber Gallery, Londen. Zijn werk is o.a. opgenomen in Shooting Space: Architecture in Contemporary Photography (Phaidon 2015), Mas Context en Photoworks. Zijn werk bevindt zich in verschillende publieke collecties, waaronder in de V&A National Art Library, Fotomuseum Winterthur, het Royal Institute of British Architects en de Tate Artists’ Book Library. Zijn werk is ook opgenomen in het komende nummer van Foam Magazine #49: Back to the Future. Theo Simpson wordt vertegenwoordigd door Webber Gallery, Londen.

Back to the Future

Op 18 januari opent tevens de tentoonstelling Back to the Future - The 19th century in the 21st century in Foam. De tentoonstelling richt zich op het werk van hedendaagse kunstenaars die technieken, methodes processen en thema’s toepassen die overeenkomsten vertonen met die van vroeg negentiende-eeuwse fotografen.

Foam 3h: Theo Simpson - Part and Whole is van 19 januari t/m 1 april 2018 te zien in Foam. Het museum is dagelijks open van 10.00 tot 18.00 uur, do/vr van 10.00 tot 21.00 uur.