AMSTERDAM - hier de aankomende voorstellingen in Eye Filmhuis

Andrei Tarkovsky - The Exhibition

(14 september - 6 december 2019)

Met beeldrijke en associatieve vertellingen als Andrej Roebljov (1966), Solaris (1972), De spiegel (1974) en, vooral, Stalker (1979), verwierf Andrej Tarkovski (1932-1986) faam als een van de belangrijkste vernieuwers van de cinematografische taal. Eye Filmmuseum wijdt dit najaar een solotentoonstelling en een filmprogramma aan de vermaarde filmer-mysticus en zoomt in op Tarkovski’s zoektocht naar existentiële waarheid. De tentoonstelling omvat unieke documenten – brieven, scripts, notities, foto’s en polaroids – die nooit eerder te zien zijn geweest; in het zaalprogramma zijn alle digitaal gerestaureerde films te zien.

Francis Alÿs - Children’s Games
(19 december 2019 – 8 maart 2020)

Deze winter presenteert Eye Filmmuseum een grote tentoonstelling rond de Belgisch-Mexicaanse kunstenaar Francis Alÿs. Alÿs is vooral bekend geworden door zijn speelse oeuvre, dat tegelijkertijd geëngageerd en poëtisch is. Zijn werken zijn fantasievolle en rijke observaties van het dagelijkse leven op vaak politiek-geladen momenten en plekken. Een bijzonder onderdeel in het inmiddels uitgebreide oeuvre van Francis Alÿs vormt een indrukwekkende serie over kinderspelen die over de hele wereld worden gespeeld. Sinds 1999 is dit een gestaag uitdijende groep korte filmische werken. In Eye wordt in een grote, ruimtelijke opstelling deze indrukwekkende serie Children’s Games getoond. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie.

Chantal Akerman – Now

(Maart – mei 2020)

In de lente van 2020 presenteert Eye Filmmuseum een grote solotentoonstelling van het werk van Chantal Akerman (1950 - 2015). Akerman maakte als een van de eerste filmregisseurs de overstap naar de beeldende kunst. Ze is beroemd geworden als feministische avant-garde filmmaakster in de jaren zeventig, en ontdekte halverwege de jaren negentig de mogelijkheden van de tentoonstellingsruimte. Op basis van haar oorspronkelijk als documentaire gemaakte film D’Est ontwikkelde zij in 1995 een grote ruimtelijke installatie op 24 monitoren. Dit was het begin van een ‘tweede carrière’ binnen de wereld van de beeldende kunst. In Eye wordt een aantal grote filmische installaties getoond.