AMSTERDAM - 20 december 2018 - Het Stedelijk Museum sluit 2018 af met, naar verwachting, ruim 695.000 bezoekers. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2017, toen het museum 691.851 bezoekers trok.


De grote publiekstrekkers waren dit jaar STEDELIJK BASE, de nieuwe vaste collectieopstelling geïnitieerd door voormalig artistiek directeur Beatrix Ruf, en het overzicht van Studio Drift, waar maar liefst 263.000 bezoekers voor kwamen. Het leverde het museum de drukstbezochte zomer op in zijn geschiedenis. Ook ziet het museum de afgelopen jaren steeds meer herhaalbezoek onder de Nederlandse bezoeker, van 58% in 2014 en 63/64% in 2015 en 2016 naar rond de 70% in 2017 en 2018.

Jan Willem Sieburgh: “2018 is wederom een goed jaar voor het Stedelijk. Dat we dit jaar met zo’n mooi bezoekersaantal kunnen afsluiten geeft vertrouwen in de toekomst. Uit onderzoek weten we dat onze bezoeker de inhoudelijke, actuele en diverse programmering van het Stedelijk hoog waardeert. Dat zie ik als een groot compliment”.

Programmering

2018 was een gevarieerd jaar met grote publiekstentoonstellingen zoals Studio Drift, het gerestaureerde velum van Keith Haring en mooie solo’s van onder meer Lily van der Stokker, Metahaven en Raquel van Haver. Vanuit nieuw onderzoek naar de eigen collectie werden de tentoonstellingen Ik ben een geboren buitenlander, Amsterdam Magisch Centrum en De gebroeders Djaya samengesteld. Het Stedelijk Museum heeft jaarlijks veel nieuwe aanwinsten waarvan het grootste deel schenkingen zijn. Jump into the Future en Echte luxe…lieten het publiek kennis maken met deze rijkdom. De aankopen uit de tentoonstelling Freedom of Movement worden volgend jaar bekend gemaakt.

Vooruitblik 2019

Met de bekendmaking van de nieuwe Raad van Toezicht gaat het museum in 2019 een nieuwe fase in waarbij de benoeming van een nieuwe directeur centraal staat. De programmering van 2019 is gevarieerd met retrospectieven van Jacqueline de Jong en Maria Lassnig, de uitvoering van het aangekochte werk This Variation van Tino Seghal, en tentoonstellingen van werk dat een sterke link heeft met de actualiteit, onder meer van Ad van Denderen, Walid Raad en Carlos Amorales. De verwachte publiekstrekker voor 2019 is de tentoonstelling Migrantenkunst in Parijs 1900-1950, met werk van Chagall, Mondriaan, Picasso en Van Dongen en minder bekende kunstenaars. Zij werkten in een voor hen nieuwe wereld en werden geconfronteerd met een sterk gepolariseerde samenleving en vreemdelingenhaat.