AMSTERDAM - Vanaf 15 juni a.s. meert vanaf Pier 14 van het CS elke zaterdagavond de HAVENsafari af door het fascinerende havengebied van Amsterdam. Het belooft een spannende reis te worden met bijzondere verhalen. De HAVENsafari gaat naar het westen, richting zee, naar havens die normaal niet voor publiek toegankelijk zijn.

Bevlogen gidsen vertellen mooie verhalen en laten de bezoeker met andere ogen naar dit onbekende gebied kijken. De verschillende havens herbergen eigen activiteiten, waarbij jaarlijks zo’n 5000 zeeschepen aan te pas komen.

Bert Wagenaar van Kreveld, één van de vaste gidsen, is vanaf de start bij de HAVENsafari betrokken. Hij heeft vooral veel zien veranderen in de gebieden rondom de haven. Bijvoorbeeld de transformatie van de nieuwe Houthavens met de Pontsteiger en andere iconische gebouwen waar fashiongiganten hun intrek hebben genomen. Of juist het Hembrugterrein waar steeds meer creatieven hun nieuwe hotspot ontdekken, zoals de oude schietbaan in het HEM wat nu een expositieruimte voor kunstenaars wordt. Hij blijft gefascineerd door de enorme beweging in de haven. “Er gebeurt altijd wel wat en altijd op een andere plek”, aldus Bert Wagenaar van Kreveld.

Ontwikkeling van de haven
Amsterdam dankt haar geschiedenis aan de ontwikkeling van de haven. Dat is nogal een vergeten hoofdstuk voor vele Amsterdammers. Vanaf de 15e tot de 19e eeuw was Amsterdam de belangrijkste haven van Holland. De haven van Amsterdam en de stad Amsterdam zijn vanaf het ontstaan in de 13e eeuw nauw met elkaar verbonden. De monding van de Amstel, tussen de Dam en het IJ was de oudste haven van Amsterdam. Hierdoor verrezen de huizen van kooplieden aan het Damrak en de Warmoesstraat die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van de haven en de handel in Amsterdam. Oorspronkelijk ontwikkelde de haven zich in oostelijke richting. Pas veel later, in de 19e eeuw, met het afsluiten van de Zuiderzee, ontwikkelde de haven zich westwaarts.
Een mooi verhaal is dat van de stadsherberg in de 17e eeuw – ooit gelegen op de plek van het huidige CS. De toegang tot de stad werd ’s avonds, met het luiden van de boomklok, afgesloten met boomstammen. Reizigers moesten dan in de stadsherberg overnachten. Later in de 17e eeuw werd zelfs nog een tweede stadsherberg gebouwd.

Met de HAVENsafari worden deze vergeten verhalen opnieuw verteld en wordt ook stilgestaan bij de toekomstige ontwikkelingen die het havengebied doormaakt. Want ooit zullen in het havengebied woningen verrijzen. Binnen de planontwikkeling zijn er met HAVENstad 50.000 tot 70.000 woningen ingetekend. Maar nu kun je de haven nog in de natuurlijke staat beleven waar vooral de Big Five het havenbeeld bepalen, zoals onder anderen het Nijlpaard en de cargo-zeeschepen.

De HAVENsafari vaart met de Hembrug 1; een boot met veel comfort waar ook heerlijke hapjes en drankjes worden aangeboden.

Zomerse zaterdagavonden – van 15 juni tot en met 24 augustus, 18.30 (aan boord) varen van 19.00 tot 22.00 uur. Vertrek vanaf Pier 14, Amsterdam CS

Voor meer informatie: www.havensafari.nl