AMSTERDAM - Speciaal voor de tweede editie van het Forum on European Culture regisseert Ivo van Hove de collagevoorstelling Sign of the Times: Le nationalisme, c'est la guerre! - naar de uitspraak van François Mitterrand. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven zal samen met acteurs van Toneelgroep Amsterdam en de Amerikaanse politieke denker Mark Lilla (Columbia University, NY) haar opwachting maken. Deze eenmalige voorstelling, een van de hoogtepunten van het festival, laat de positieve en negatieve aspecten van identiteit, emancipatie en identiteitspolitiek zien. Wanneer is identiteit een verbindende factor en wanneer sluit het mensen uit?

Minister Ingrid van Engelshoven: 'In een tijd waarin ontwikkelingen elkaar opvolgen in een tempo dat voor velen soms niet meer bij te houden is, ervaren veel mensen onzekerheid. Angst voor het onbekende doet teruggrijpen naar het ‘eigene’. Dat is op zichzelf begrijpelijk. Maar het mag er niet toe leiden dat angst en behoud leidende principes worden voor de samenleving als geheel. Kunst verzet zich tegen stilstand. Als het land dreigt in te dutten, schudden kunstenaars het weer wakker.'

De collagevoorstelling reist door de theatergeschiedenis, literatuur en filosofie om belangrijke identiteitsvragen die in onze huidige samenleving spelen aan te kaarten. De beroemde Amerikaanse politicoloog Mark Lilla, auteur van The Once and Future Liberal: after Identity Politics (2017) geeft een lezing, voorafgaand aan de voorstelling. Na de laatste Amerikaanse presidentsverkiezingen, schreef Lilla een vlammend betoog waarin hij stevige kritiek uitte op identiteitspolitiek die volgens hem heeft geleid tot de overwinning van Trump. Met zijn ideeën stuitte Lilla op hevige kritiek, zowel van politiek links als rechts. Voor Sign of the Times focust Lilla zich op de Europese context. Wat is de invloed van identiteitspolitiek op Europa?

'Een buitengewoon vruchtbare en inspirerende samenwerking. De vierde aflevering van Sign of the Times is een spectaculaire montage van teksten die de actuele problematiek van identiteit en politiek in al zijn gelaagdheid bespreken. De dramatiek van nationalisme, geweld, trots en in- en uitsluiting komt op een podium tien keer harder aan dan in geschreven tekst alleen. Obama, Couperus, Shakespeare en Hitler op één podium samengebracht door acteurs toont ons meer dan duizend woorden.' – Yoeri Albrecht, directeur De Balie