Nederland huldigt voor de tweede keer ruim 150 ScienceMakers; kinderen en jongeren die een bijzondere prestatie hebben verricht of uitvinding hebben gedaan op het gebied van wetenschap, technologie of maakonderwijs. Deze huldiging vindt plaats op woensdag 28 september tijdens de ScienceMakers Awards 2016 in de Gashouder in Amsterdam, gepresenteerd door Dennis Weening. Naast de huldiging is er een inspirerende pop-up expo waarbij de vondsten van dit jonge talent en andere innovatieve projecten worden tentoongesteld. Op deze expo kan iedereen zelf de energie van wetenschap, technologie en maken zien en ervaren. Zo heeft Nienke de Koning een hulpdrone bedacht die pillen bezorgt bij mensen met dementie. Daarnaast heeft een van de teams een plan gemaakt om met behulp van de Jatropha-plant erosie tegen te gaan in Ethiopië. Deze en nog veel meer inspirerende projecten zijn te zien.


Datum: 28 september 2016

Tijd: 13.00 tot 17.00 uur

Locatie: De Gashouder, Klönneplein 1, 1014 DD Amsterdam


ScienceMakers hebben hun talent ontdekt en zijn daarmee aan de slag gegaan op alle niveaus en hebben fantastische dingen gemaakt. Daarmee zullen de ScienceMakers overal in het land hun leeftijdgenootjes inspireren en fungeren als ambassadeurs voor wetenschap, techniek en maken. Op deze manier proberen we te stimuleren dat meer jongeren kiezen voor techniek, aangezien zij de kracht zijn achter Nederlandse innovatie in de toekomst. De basis hiervoor is goed onderwijs. Aandacht voor wetenschap, techniek en maken is daarbij onmisbaar en het start in het basisonderwijs. Onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en (regionale) overheden verenigd in het Nationaal Techniekpact 2020 maken zich sterk voor wetenschappelijke en technische vaardigheden in het onderwijs.


Het programma van ScienceMakers Awards 2016 is als volgt:


13:00 - 13:45

Inloop publiek

13:45 - 14:30 Opening en welkom door moderator Dennis Weening

Prof. dr. Vanessa Evers neemt u mee in de wereld van robotica

14:30 - 15.30 Huldiging ScienceMakers 2016

15:30 - 15:45 Afsluiting en opening expo door Ans Hekkenberg, 
ambassadeur

Techniekpact

15:45 - 17:00 Ontmoet de ScienceMakers en bekijk hun uitvindingen

en ontdekkingen op de expo
ScienceMakers

Nederland barst van het talent op het gebied van wetenschap, techniek en maakonderwijs. Daarnaast zijn er vele initiatieven in het hele land om kinderen/jongeren uit te dagen op dit gebied het beste uit zichzelf te halen. Om dit inzichtelijk te maken is ScienceMakers.nl gelanceerd. In de toekomst zal dit platform de mogelijkheden in het land inzichtelijk maken. Daarnaast worden jaarlijks kinderen/jongeren (10 tot 18 jaar) die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van wetenschap, technologie of maken gehuldigd als ScienceMaker. ScienceMakers is een initiatief van de Rijksoverheid en het Techniekpact. Zie voor meer informatie: www.sciencemakers.nl.


Aanwezigheid van de pers

Vertegenwoordigers van de media zijn uitgenodigd om ScienceMakers Awards 2016 bij te wonen. Geïnteresseerde journalisten kunnen zich aanmelden via info@techniekpact.nl.