AMSTERDAM - Het Rijksmuseum presenteert een zeldzame inkijk in de collectie. Prachtige voorwerpen die meestal verborgen blijven worden nu getoond in de presentatie Schatten uit het Depot. In alle vijf de prentenkabinetten van het museum komt een ander deel van die bijzondere collectie aan bod.

Vijzels

Zo tonen we in de kabinetten van de middeleeuwen alle bronzen vijzels uit de collectie, die sinds het begin van de 20ste eeuw niet meer samen te zien zijn geweest.

Haardplaten en tegels
In de kabinetten van de 17de eeuw worden objecten getoond die bij de inrichting van het interieur in de Gouden Eeuw hoorden. Aan de ene kant haardplaten en haardstenen, die de haard beschermden, maar ook een decoratieve functie hadden. Aan de andere kant een keur aan tegels. Het laat de rijkdom aan patronen en voorstellingen zien op deze kunstvoorwerpen, die vaak op plinten en in keukens werden gebruikt.

Spiegels
Op de 18de eeuw hangt een selectie spiegels van de 16de tot en met de 19de eeuw. Zowel het glas van de spiegels als de lijsten waren zeer kostbaar en tonen een grote variatie aan stijlen en patronen.

Interieurtextiel
Op de 19de eeuw is een selectie interieurtextiel te zien, ontworpen door de kunstenaar Theo Nieuwenhuis. Hij was een leerling van de architect van het Rijksmuseumgebouw, Pierre Cuypers, en ontwierp onder meer het interieur van het Amsterdamse Scheepvaarthuis. Ondanks dat de stalen klein zijn, geven ze een goede indruk van de oorspronkelijke bekleding van meubels en de stoffering van interieurs, die vaak werden vervangen als het uit de mode raakte of sleet.

CollectieCentrum Nederland
De aanleiding voor de tentoonstelling is de bouw van het CollectieCentrum Nederland (CC NL). In 2020 opent het Rijksmuseum samen met museum Paleis het Loo, het Nederlands Openluchtmuseum en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dit gezamenlijke collectiegebouw in Amersfoort. Voor de verhuizing worden alle objecten in het huidige depot van het Rijksmuseum opnieuw, beschreven, gefotografeerd en verhuisklaar gemaakt.