AMSTERDAM - Het Rijksmuseum toont vanaf vandaag een selectie Japanse prenten met als thema Kabuki-theater, afkomstig uit een schenking van het echtpaar Herwig-Kempers. Henk Herwig en Arendie Herwig-Kempers verzamelden gedurende vele jaren een indrukwekkende collectie prenten rondom het thema van het Kabuki-theater. Het Rijksmuseum is zeer verheugd dat het onderdak mag bieden aan deze verzameling die tot de meest toonaangevende in de wereld behoort.

Kabuki-theater
Het Kabuki-theater ontstond rond 1600 en groeide al snel uit tot een van de populairste vormen van volksvermaak in Japan. Voorstellingen over historische helden, dieren, spoken, dieven en prostituees waren zeer in trek. In de hoofdstad Edo werden in verschillende theaters dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang Kabuki-stukken opgevoerd. De overheid beschouwde het Kabuki-theater echter als een bron van ongeregeldheden en halverwege de 17de eeuw werd het vrouwen en jonge mannen verboden op het toneel te staan. Vanaf dat moment werden alle rollen, inclusief de vrouwelijke personages, door mannelijke acteurs vertolkt. In de Japanse prentkunst vormt het Kabuki-theater vanaf het begin van de 18de eeuw een geliefd thema. Bekende prentkunstenaars verbeeldden hoogtepunten uit de voorstellingen, vaak in de vorm van tweeluiken of drieluiken, die voor een gering bedrag als aandenken na een theaterbezoek gekocht konden worden.

De fascinatie van het echtpaar Herwig-Kempers
Henk Herwig en Arendie Herwig-Kempers verzamelen al meer dan veertig jaar Japanse prenten met als thema het Kabuki-theater. Hun passie voor dit onderwerp begon na een bezoek aan een Kabuki-voorstelling in Parijs, de stad waar ze ook hun eerste prent kochten. Inmiddels bestaat hun collectie uit meer dan 1500 prenten, voornamelijk uit de 19de eeuw, die ze de afgelopen- en de komende jaren in delen aan het Rijksmuseum schenken. Hun besluit om te schenken heeft te maken met de wens de collectie bij elkaar te houden en via het museum toegankelijk te maken voor andere geïnteresseerden. De keuze voor het Rijksmuseum is de combinatie van de zorg voor de collectie én de toegankelijkheid ervan. Met een conservator Japanse prenten is die zorg gewaarborgd. De website van het Rijksmuseum en de studiezaal van het Prentenkabinet, waar zowel onderzoekers als liefhebbers prenten kunnen bestuderen, maken de collectie voor een breed publiek toegankelijk.

Onmisbare steun
Het Rijksmuseum verbindt mensen, kunst en geschiedenis. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert de nationale collectie. Schenkingen en nalatenschappen van particulieren en bijdragen van fondsen, (familie)stichtingen, de overheid en het bedrijfsleven zijn daarbij essentieel. Het Rijksmuseum is dankbaar voor elke vorm van steun.