AMSTERDAM - In Zuidoost start de campagne Praat Nederlands met me. Taalleerders krijgen de mogelijkheid buiten een formele lessituatie de Nederlandse taal te oefenen en te spreken.

Medewerking van andere bewoners is hierbij onmisbaar. De campagne start met het Taalfeest waarbij taalleerders kennis kunnen maken met activiteiten waarbij ze met taal kunnen oefenen. De bedoeling is dat de komende maanden in de buurten van Zuidoost verschillende taaloefen en -doegroepen ontstaan waarbij bewoners taalleerders ondersteunen met het leren spreken van de Nederlandse taal.

Waar en wanneer

Het Taalfeest is op zaterdag 25 maart van 13.00 tot 16.30 uur in NoLimit, Geldershoofd 80.

Unieke samenwerking

Vanwege de armoedebestrijding ging stadsdeel Zuidoost op zoek naar vernieuwende manieren om bewoners die Nederlands leren extra te ondersteunen. Het niet beheersen van het Nederlands kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor het vinden van een goed betaalde baan en het beheer van financiën. Uit gesprekken met taalleerders en taalaanbieders bleek dat mensen buiten de lessen nog onvoldoende Nederlands oefenen en spreken. Enerzijds is soms sprake van schaamte, anderzijds schakelen gesprekspartners onbewust automatisch over naar het Engels. De organisaties Profor, Eduza en Synchroon Plus sloegen na gesprekken met het stadsdeel de handen ineen en ontwikkelden Praat Nederlands met me.