AMSTERDAM - De kop van de Sloterplas is aangewezen tot beschermd stadsgezicht. De kop van de Sloterplas is een hoogtepunt in de naoorlogse stedenbouw van Amsterdam. Het park en de plas vormen het centrum van de Westelijke Tuinsteden, die tussen 1939 en 1974 door Van Eesteren en zijn ontwerpers met het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (AUP) zijn vormgegeven.

Belangrijke onderdelen van het beschermd stadsgezicht zijn het Westelijk Bastion (ook wel ‘zeskantjes’), de jachthaven (met bijbehorende bastions en groen), de promenade, het straatprofiel met beplanting van de Noordzijde, het (stippen)terras van café Oostoever, de rotonde en de bruggen en het wilgenlaantje.

Op basis van onderzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn 30 gebieden geselecteerd uit de periode 1940-1965 die van nationaal cultuurhistorisch belang zijn. De gebieden zijn beoordeeld op o.a. de kwaliteit van het oorspronkelijke plan c.q. ontwerp, de toenmalige ontwerpprincipes, de huidige stedenbouwkundige gaafheid en zeldzaamheid, de voorbeeldfunctie van ontwerp en uitvoering, het (inter-)nationale belang en hun huidige cultuurhistorische waarde.

Kwaliteiten Noordoever Sloterplas

  • karakteristieke herhaling van bouwblokken én de afwisseling van hoog- en laagbouw, volgens de stedenbouwkundig principes van CIAM;
  • hiërarchische opzet van infrastructuur en groenstructuur met bijbehorende beplantingsprofielen;
  • evenwichtige verhouding tussen bebouwd en onbebouwd

Opening Van Eesterenpaviljoen

Locoburgemeester Kajsa Ollongren en lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West, Ronald Mauer verrichten de officiële opening vanaf 17.00 uur. Naast de opening staat er meer op het programma, zoals: stadsdeeldichter Onno-Sven Tromp, live muziek van Bigband Tubantia, dj's Tetouania en Les Ley, korte rondleidingen door het nieuwe paviljoen en meer.

Zie voor het uitgebreide programma: www.vaneesterenmuseum.nl.

Meer informatie