AMSTERDAM - Voor evenementen is een nieuwe, strengere geluidsnorm vastgesteld. Ook komen er eisen aan locaties en techniek. De komende weken kunnen Amsterdammers zich over dit nieuwe beleid uitspreken. Het beleid geldt per 1 januari 2018.

Na een jaar onderzoek, deskundige adviezen en uitvoerig overleg met zowel omwonenden als de evenementenbranche, is er een nieuw geluidsbeleid voor evenementen. Er komt een nieuwe en strengere geluidsnorm en voor alle locaties in de stad is bepaald hoeveel evenementen er jaarlijks mogen plaatsvinden. Ook worden er eisen gesteld aan de techniek die de organisatoren gebruiken en wordt strenger gemeten en gecontroleerd. Het nieuwe beleid gaat 1 januari 2018 in.

Basisnorm en geluidsprofiel

Het beleid is gebaseerd op uitgebreid onderzoek. Voor alle muziekevenementen geldt voortaan een basisnorm van maximaal 85 dB(C). Voor bijna alle plekken in de stad geldt: maximaal drie geluidsbelastende evenementdagen per jaar. Op 21 locaties mogen vaker evenementen plaatsvinden, variërend van vier tot zestien dagen per jaar. Daarbij is gekeken naar de geschiktheid van de locaties en voor 21 locaties is een geluidsprofiel opgesteld.

GeluidBuro

Omdat er géén landelijke regelgeving bestaat voor evenementen in de openbare ruimte, ontbrak het ook in Amsterdam aan grenzen aan geluidsbelasting en muziekevenementen. Tegelijkertijd zorgde de groei van het aantal evenementen, en vooral het toenemende aantal bombastische tonen, voor meer overlast bij omwonenden. De roep om een nieuw en duidelijk beleid werd steeds groter. Amsterdam besloot om deskundigen in te schakelen. Het GeluidBuro deed onderzoeken en over de conclusies van het onderzoek, ging de gemeente met omwonenden in gesprek.

Drie decibel strenger

Er kwamen afspraken over de maximale geluidsbelasting. Bepaald is ook dat organisatoren vooraf een geluidsplan indienen en onderbouwen dat ze niet meer geluid produceren dan nodig is. Er komt een nieuwe, strengere geluidsnorm voor muziekevenementen van maximaal 85 dB(C) op de gevel van woningen. Alleen voor de Pride Amsterdam en Koningsdag ligt de norm op maximaal 95 dB(C). En verder? Organisatoren moeten gebruikmaken van door de gemeente vastgestelde Best Beschikbare Technieken, waarmee overlast wordt verminderd. Ook wordt de geluidsbelasting van evenementen voortaan continue gemeten. Amsterdam committeert zich aan het landelijke convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector, maar is drie decibel strenger dan de norm van 103 decibel op het evenemententerrein.

Evenementen horen bij de stad

Voor Amsterdam is het uitgangspunt dat evenementen bij de stad horen, maar dat er een betere balans moet worden gevonden tussen veilige en feestelijke evenementen, en minder overlast. De hinder van geluidsoverlast zal niet helemaal verdwijnen, maar het college vertrouwt erop dat met het nieuwe beleid de geluidsoverlast afneemt en beter wordt beheerst.

Inspraak

De komende weken kunnen Amsterdammers zich over het nieuwe beleid uitspreken. Een aantal elementen uit het beleid wordt getest tijdens het evenementenseizoen deze zomer. Na de inspraak legt het college in het najaar het defintieve beleid voor aan de gemeenteraad. Het nieuwe beleid geldt per 1 januari 2018.