AMSTERDAM - Ostade Amsterdam (voorheen Ostadetheater) en de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) gaan samenwerken aan de invulling van een gecombineerde theater- en bibliotheekfunctie in het Asscherkwartier. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid nam onlangs een besluit over de exploitatie van het nieuwe cultuurhuis, dat de samenwerking tussen de Ostade Amsterdam en OBA mogelijk maakt.

Het Asscherkwartier, op het voormalige archiefterrein aan de Amstel, wordt herontwikkeld tot een uniek woon-, werk- en leefgebied. De ontwikkeling van het Asscherkwartier is in volle gang, het wordt een combinatie van de bestaande historische gebouwen met nieuwbouw. Naast het cultuurhuis en woningen komen er op het terrein een hotel en een parkeergarage.

Unieke samenwerking Ostade A’dam en OBA

De afspraken tussen OBA en Ostade A’dam zijn vandaag officieel bekrachtigd op de bouwlocatie, met de ondertekening van samenwerkingsafspraken (zie foto). Medio 2018 verhuist Ostade A’dam naar het nieuwe gebouw en deelt de ruimte met de bibliotheek, die nu nog in Cinétol aan de Tolstraat is gevestigd. Nadat directeur Martin Berendse van de OBA te kennen gaf bij het stadsdeel op zoek te zijn naar een vervangende locatie voor de huidige vestiging in Cinétol, ontstond het idee voor een samenwerking. Op uitnodiging van het dagelijks bestuur zijn OBA en Ostade A’dam hierover met elkaar in gesprek gegaan. Beide partijen zijn positief over de kansen die de samenwerking biedt en hebben een gezamenlijk plan op hoofdlijnen opgesteld. Er is nog geen naam voor het nieuwe cultuurhuis, daar wordt door de OBA en Ostade A'dam nog naar gezocht.

Martin Berendse, directeur OBA: “Al jaren werkt de OBA met Ostade A'dam en andere culturele instellingen samen om een divers en aantrekkelijk aanbod neer te zetten voor alle bewoners van dit deel van de Pijp, met name voor de jeugd. We zijn verheugd dat onze samenwerking nu ook fysiek wordt, een ontwikkeling die de OBA nastreeft in alle wijken van Amsterdam.”

Mark Walraven, directeur Ostade A'dam: “Ostade kan zich nu verder ontwikkelen als professioneel en buurtgericht theater. Samen met de OBA geven wij ons plan voor een nieuw Amsterdams cultuurhuis verder vorm.”

Sebastiaan Capel voorzitter van bestuurscommissie Zuid is blij met de samenwerking: “Door deze gecombineerde invulling ontstaat een culturele trekker die gaat zorgen voor levendigheid en diversiteit; het kloppend hart van dit vernieuwde stukje Zuid.”

Achtergrond Asscherkwartier

De naam Asscherkwartier is ontleend aan de voormalige diamantslijperij van de Koninklijke firma Asscher Diamant Maatschappij (1906), waarvan een deel van het gebouw gerenoveerd wordt en daarna is herbestemd tot wonen en op de begane grond horeca. De andere twee markante gebouwen zijn het voormalige raadhuis van de gemeente Nieuwer-Amstel, nu Amstelveen (1892) en het Cinétol-gebouw (1929), dat sinds 1978 een rijksmonument is.

Eind 2015 startte de uitvoering van het bouwplan voor het Archiefterrein. Dit najaar wordt de oplevering van het hotel en een deel van de woningbouw verwacht. Halverwege 2018 opent het cultuurhuis haar deuren met daarin Ostade A’dam en de OBA.