AMSTERDAM - Op donderdag 8 februari organiseert stadsdeel Zuid de jaarlijkse netwerkbijeenkomst Kunst in Zuid voor allen die betrokken zijn bij kunst en cultuur in stadsdeel Zuid.

Maak kennis met de movers & shakers uit de kunstwereld

Op deze dag kunnen kunstenaars, professionals van culturele instellingen, kunstminnende bewoners en creatieve ondernemers elkaar ontmoeten, inspireren en kansen voor kunst in Zuid in kaart brengen. De bijeenkomst is in het Concertgebouw en duurt van 14.00-19.00 uur.

Het programma bevat drie onderdelen. U kunt zelf kiezen bij welke onderdelen u aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan tot en met maandag 2 februari vóór 17.00 uur.

Bekijk de uitgebreide informatie over de workshops en de gastspreker.

Programma

Deel 1: Parallelle workshops van 14.00 -16.15 uur

  • 14.00-14.15 uur: Inloop
  • 14.15-14.30 uur: Welkom in de Beatrix Foyer
  • 14.30-16.00 uur: Workshops
    - Workshop 1: De effecten van kunst in de openbare ruimtein de Beatrix Foyer
    Verzorgd door Theo Tegelears, TAAK.
    - Workshop 2: Kunstcafe Zuid in de Juliana Foyer.
    Verzorgd door Maxine Kopsa, Kunstverein en Quico Touw Broedplaats Cinetol.
    - 3.Speeddate Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) in de Zuid Foyer.
    Verzorgd door Jorgen Karskens, secretaris Beeldende Kunst, Erfgoed en Film, en Saskia de Leeuw, stafmedewerker.
  • 16.00-16.15 uur: Plenaire terugkoppeling in de Koorzaal

Deel 2: van 16.15 -17.30 uur

  • 16.15-16.30 uur: inloop plenaire gedeelte
  • 16.30-16.45 uur: kunstquiz (Michelle Groen)
  • 16.45-16.55 uur: welkom en inleiding door Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter verantwoordelijk voor het thema Kunst & Cultuur (plus presentatie nieuwe ACK)
  • 16.55-17.15 uur: Keynote Carlijn Diesveldt, Utecht. Kunstinhetstationsgebied.nl
  • 17.10-17.15 uur: overhandiging eerste exemplaar publicatie Kunst in de openbare ruimte
  • 17.15-17.30 uur: vragen uit de zaal

Deel 3: van 17.30 - 19.00 uur

  • 17.30-19.00 uur: Netwerkborrel met muzikale omlijsting door de Diamantfabriek in de Koorzaal

Wij zien u graag tegemoet op 8 februari!

Aanmelden?

Aanmelden kan via het aanmeldformulier

.