AMSTERDAM - Het gebied Natuurboog Zuidoost is een belangrijke ecologische schakel tussen de polder Ronde Hoep en het IJmeer. De Natuurboog ligt in vochtig tot nat gebied en is belangrijk voor de ringslang, kleine zoogdieren, amfibieën zoals de watersalamander, vlinders, libellen en verschillende soorten broedvogels.

In het gebied zijn veel obstakels zoals steile oevers, drukke wegen en spoorbanen. Hierdoor kunnen de ringslang en andere soorten zich niet makkelijk tussen de gebieden bewegen.

Door voor alle obstakels een oplossing te bedenken maken we een veilige verbinding voor de dieren. We noemen dit het project Natuurzoom.

Oplossingen

In de Bijlmerweide leggen we bijvoorbeeld een plasberm (knelpunt 1) aan. De ringslang beweegt zich voornamelijk via water tot wel vijf kilometer ver. Daarom is het belangrijk dat hij zich gemakkelijk door het water kan bewegen en onderweg kan rusten op de oever.

We helpen de ringslang daarbij door de beschoeiing langs het water op aantal plekken weg te halen. De planten beschermen de oever maar door op een paar plekken de beschoeiing weg te halen kunnen de dieren toch het water uit komen. Achter de beschoeiing ontstaat zo een “plasberm” met bijvoorbeeld riet, zodat de oevers niet te stijl zijn en natuurvriendelijk worden.

Faunapassage

De plasberm leidt de slang vervolgens via een geleide wand naar de faunapassage (knelpunt 1b). Hierdoor kunnen de dieren veilig door een tunnel onder de drukke provinciale weg bewegen. Het werkt want er zijn al slangen gezien!