AMSTERDAM - Houdt u van tuinieren? Zaterdag 13 januari 2018 is er weer een natuurwerkdag in de Waternatuurtuin in het Westerpark.

Van 09.00 tot 14.00 uur gaan we onder deskundige begeleiding werken op dit Westerparkse veenweidegebied met slootjes die er al bijna 1000 jaar liggen.

We gaan de knotwilgen knotten en een laatste stukje rietland zeisen en op hopen zetten. Zo neemt de biodiversiteit toe en wordt het typische beeld van dit voorheen boerenland bewaard.

Vrijwilligers zijn onmisbaar om extra’s als paddenstoelen, afplagstukjes en ander maatwerk te doen. Dat geeft dit stuk stadsnatuur zijn natuurwaarde en charme.

Ervaring is niet nodig, wel laarzen en een goed humeur!

We starten met koffie en inloop vanaf 08.30 uur in het Schoolwerktuingebouw aan het Overbrakerpad 4 (hek is open).

Om 09.00 uur gaan we aan de slag. Aanmelden is niet nodig. Kinderen zijn ook welkom met een volwassen begeleider.

Vragen? Mail Luc Sour: l.sour@amsterdam.nl

Locaties