AMSTERDAM - Op het plein voor de Stopera is tot 3 april de fototentoonstelling “Open je ogen” te zien. U ziet hier 30 portretten en verhalen van mensen die slachtoffer waren van mensenhandel. Hun boodschap is: Mensenhandel is echt dichterbij dan u denkt. Onderneem actie als u mensenhandel vermoedt!

De tentoonstelling vertelt schrijnende verhalen van vrouwen, mannen, jongens en meisjes. Het zijn échte verhalen van échte slachtoffers uit 2016. Velen van hen zitten nog in de beschermde opvang. Zij werkten mee aan deze fototentoonstelling, omdat het belangrijk is dat ook u weet wat mensenhandel inhoudt, hoeveel leed dit veroorzaakt en hoe vaak dit in Nederland - óók in Amsterdam - voorkomt.

Open je ogen

Mensenhandel komt veel vaker voor dan u denkt. De Nederlandse wet verstaat onder mensenhandel: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. Niet alleen gaat het dus om gedwongen prostitutie, maar ook om mensen (kinderen!) die onbetaald, zeven dagen per week werken in een keuken van een restaurant. Het gaat om gedwongen criminaliteit, om gedwongen bedelarij, of om het werven van mensen om hun organen te verkopen. De gemeente Amsterdam ziet het dan ook als taak om de bewustwording verder te vergroten en ondersteunt het initiatief van CoMensha.

CoMensha

CoMensha zet zich in voor een beter leven voor slachtoffers van mensenhandel en brengt landelijk het aantal slachtoffers in beeld. Dat doen ze door anoniem over hen te rapporteren. Zij zorgen ervoor dat de slachtoffers opvang, zorg en hulpverlening krijgen. Een veilige omgeving is een absolute voorwaarde om hen te kunnen helpen. Zo kunnen zij een stabiele en nieuwe toekomst opbouwen. In Nederland of het land van herkomst. Dit doet CoMensha in nauwe samenwerking met opsporingsdiensten, hulpverleners, opvanginstellingen, overheden en vele (internationale) partners.

Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel

De gemeente Amsterdam financiert het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) dat slachtoffers van mensenhandel opvangt. Ook ondersteunt het ACM hulpverleners die te maken hebben met (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel of mensen die uitbuiting in hun omgeving vermoeden.

Wat kunt u doen?

Denkt u als vader of moeder dat uw dochter in de handen van een loverboy is gevallen? Vermoedt u dat iemand in uw omgeving mogelijk wordt uitgebuit, bijvoorbeeld in de horeca of in de bouw? Aarzel niet en meld dit bij de plaatselijke politie via 0900-8844, of anoniem door het gratis nummer Meld Misdaad Anoniem te bellen op 0800-7000