AMSTERDAM - Waar moeten we heen met onze wezenlijke vragen? De kerken zijn leeggelopen, familiebanden zijn verslapt en we brengen meer tijd door met onze Facebook vrienden dan onze echte. In sociale media, TV en in de politiek krijgen vooral stellige en snedige antwoorden een podium. Maar zijn het antwoorden op vragen die ertoe doen? Tijdens de voorstelling ‘Een antwoord op alle vragen’ gaat Laura van Dolron samen met Willem de Wolf (de KOE) en muzikanten Wilko Sterke en Frank van Kasteren (Circus Treurdier, Orde van de Dag) antwoord geven op de belangrijkste vragen van hun publiek. Ze componeren live een filosofisch theaterconcert dat toert vanaf 13 december door Nederland en België tot april 2019.

In een ‘laboratorium van antwoorden’ hebben de vier makers antwoorden gevonden op vragen die ze denken, vrezen en hopen te krijgen. Het publiek schrijft bij binnenkomst hun prangende vraag op een briefje. “Ik wil zo een veilige plek creëren voor het publiek waar ze iets van zichzelf kunnen laten zien zonder dat ze te kijk staan. Een safe zone voor vragen. In de huidige samenleving zijn we elkaars concurrenten. We mogen ons niet kwetsbaar tonen, maar moeten antwoorden produceren. Voor vragen stellen en twijfel tonen, is geen ruimte.”

De vier makers zoeken in hun hoofd, hart en wereldgeschiedenis naar antwoorden. Ze duiken de literatuur in en gaan ter voorbereiding naar een AZC, een Sikh-tempel of een sterfhuis om antwoorden te vinden. De inspiratie voor de voorstelling deed Van Dolron op in de boeddhistische tradities tijdens stilte retraites. Na afloop van een retraite is het de gewoonte dat deelnemers hun vraag op een briefje schrijven en dit overhandigen aan hun zenmeester. Vervolgens trekt de zenmeester de briefjes blind uit een doos en geeft dan antwoorden. “Wat mij zo aanspreekt in het opschrijven van een vraag op papier, is dat je hier al een bepaalde verstilling voor in acht neemt.”

De vier makers zitten klaar in hun berg met antwoorden waarvan ze hopen dat het matcht met de vragen van het publiek. Als ze er niet uitkomen, is er een hulplijn van wijze mensen aanwezig. Het omarmen van de vraag, kan ook al een antwoord zijn. “Ik ben niet zo’n voorstander van denken als enige oplossingsgereedschap. Als je etage omlaag zakt, van je hoofd naar je hart, vind je veel meer antwoorden. Dan zal blijken dat veel vragen misschien niet eens gesteld hoeven te worden.”

Van Dolron ontwikkelde de afgelopen jaren een geheel eigen theatervorm: stand-up philosophy. Dit theaterseizoen gaat ze nog ongepolijster en transparanter aan het werk en introduceert: stand-up philosophy 2.0. Tijdens deze intuïtieve kamikaze achtige aanpak werkt zij kort op de bal waardoor haar innerlijke politieagent geen kans krijgt om datgene dat zij écht wilt zeggen, te censureren. “Ik wil meer ruimte in mijn voorstellingen voor het magische ‘hier en nu’. In deze tijden waarin alles geframed en gestaged is, met botox, Facebook en zorgvuldig vormgegeven Instagram updates, heb ik behoefte aan echtheid in het theater. Wij ervaren nu samen iets met onze bezoekers in plaats van hen als theatermakers iets geconstrueerds te láten ervaren. Ik hoop dat we écht goede antwoorden mee kunnen geven.”