AMSTERDAM - Op 13 april 2017 presenteert de pas opgerichte Kinderwijkraad (KWR) Staatsliedenbuurt, het wijkmanifest ‘Vreedzame wijk Staatsliedenbuurt’. Dit gebeurt tussen 15.00 en 16.30 uur in het Jongerencentrum op het Van Beuningenplein. De KWR bestaat uit 16 leerlingen van vier verschillende basisscholen: De Westerparkschool (twee locaties), De Catamaran en de Bron. Dit is de eerste keer dat er een Kinderwijkraad in Westerpark is, dus het is ook het eerste manifest. De kinderen hebben zich gericht op het Van Beuningenplein. Er komen daarom rondom het Van Beuningenplein posters te hangen van het manifest. En Fenna Ulichki, met onder andere de portefeuilles Jongerenwerk en Talentontwikkeling, zal de KWR Staatsliedenbuurt tijdens de opening toespreken.

Wijkmanifest

16 kinderen hebben drie bijeenkomsten gehad en hebben met hun achterban een voorlopig wijkmanifest opgesteld. Daarom vinden zij de volgende afspraken belangrijk. Om te beginnen: De buurt is er voor iedereen en iedereen is welkom. Verder willen zij elkaar op een ’vreedzame’ manier verbeteren. Ook: zij willen samen voor elkaar en voor de buurt zorgen. En tot slot: Wij gaan op een leuke manier met elkaar om.

Aan afspraken blijven werken…

Op 13 april wordt het manifest definitief gemaakt. En de kinderen willen aan de afspraken blijven werken om zo een vredig plein te maken en te houden. Ook willen de scholen wat teruggeven aan de buurt. Zij hebben ideeën en willen deze met de netwerkpartners samen gaan realiseren. De kinderen zullen ook allemaal een actie presenteren die ze samen met school en wijkpartners voor de zomer gaan uitvoeren.

Achtergrond

De Kinderwijkraden zijn ontstaan vanuit het programma Vreedzaam. In veel wijken in Nederland werkt een groot aantal basisscholen met het programma De Vreedzame School. Hier is de school een oefenplaats voor actief en democratisch burgerschap. Het is een programma in eerste instantie ontstaan om toenemend probleemgedrag van kinderen op scholen terug te dringen. Verder gaat het ook om een bijdrage aan de sociale en maatschappelijke vorming van onze jeugd. In De Vreedzame School krijgen leerlingen een stem, mogen ze meedenken over allerlei zaken, en krijgen ze verantwoordelijkheden, vooral voor het sociale klimaat in de klas en op school.  Er worden aparte leerling mediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. De klas en de school worden beschouwd als een (democratische) leefgemeenschap waaraan iedereen zijn of haar steentje bijdraagt door diverse gemeenschapstaken te doen. Op school is het door De Vreedzame School positiever en veiliger geworden. Het succes van De Vreedzame School breidt zich nu ook uit  naar de wijk: De Vreedzame Wijk. De Kinderwijkraden zijn hieruit ontstaan. En hier nemen de kinderen zelf het initiatief om plannen te maken wat zij in hun buurt willen verbeteren.