AMSTERDAM - Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland organiseert in samenwerking met theatergroep DRANG een theaterstuk over ouderenmishandeling. Op 27 maart komt het theaterstuk naar West. Ouderen, mantelzorgers, buren, familieleden, theaterliefhebbers, hulp- en zorgverleners en studenten van zorgopleidingen: iedereen is van harte welkom.

Volgens schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting.

Toch blijft dit een moeilijk bespreekbaar onderwerp. In het toneelstuk met de titel BROOS komen diverse thema’s rondom dit onderwerp aan de orde. Het doel is om inwoners van de gemeenten in Amsterdam-Amstelland, maar ook professionals bewust te maken van de problemen rondom dit thema.

Naast medeleven, verontwaardiging en zelfs boosheid werd er ook veel gelachen. Juist humor geeft lucht aan de voorstelling. Het theaterstuk is een andere manier om het onderwerp ouderenmishandeling te behandelen dan het bespreken van een casus.

Wanneer: maandag 27 maart
Hoe laat: aanvang voorstelling 14.30 uur
Waar: Het Sieraad, Postjesweg 1

De toegang is gratis. Voor meer informatie kijk op de website www.020veiligthuis.nl