AMSTERDAM - De tentoonstelling Back to the Future richt zich op het werk van hedendaagse kunstenaars die technieken, methodes processen en thema’s toepassen die overeenkomsten vertonen met die van vroeg negentiende-eeuwse fotografen. Deze kunstenaars laten zich niet alleen inspireren door de pioniersjaren van de fotografie, maar borduren hier ook op verrassende wijze op voort. In de door Foam samengestelde tentoonstelling worden de werken van ruim vijfentwintig geselecteerde kunstenaars uit de eenentwintigste én negentiende eeuw naast elkaar gepresenteerd.

Experiment

De huidige stand van de fotografie doet denken aan de beginjaren van het medium in de negentiende eeuw. Toen was er nog geen sprake van een uitgekristalliseerd, gestandaardiseerd medium waardoor er volop werd geëxperimenteerd. Fotografie was bovenal een nuttig gebruiksmiddel. Het zou pas in de twintigste eeuw op een totale vrije en artistieke manier worden ingezet. Maar het nieuwe medium was speelgoed voor astronomen, wiskundigen, artsen en chemici die als alchemisten te werk gingen, licht probeerden te vangen, de tijd wilden voelen, de wereld in kaart brachten en sporen achterlieten. Het potentieel van fotografie werd met veel nieuwsgierigheid onderzocht en het nieuwe medium werd met enthousiasme voor allerlei doeleinden en toepassingen gebruikt.

Radicaal nieuwe kunstwerken

Momenteel wordt het fotografisch medium ook gekarakteriseerd door de drang te experimenteren met technieken, processen en materialen, met een open, niet-conformistische mentaliteit. De hedendaagse kunstenaars in de tentoonstelling maken gebruik van de grondbeginselen van de fotografie: licht, fotografische dragers, emulsie en scheikundige processen, maar ook van nieuwe tools zoals computers en 3D printers. Ze kenmerken zich door experimenteerlust, kruisbestuivingen en talloze mengvormen. Hierbij is er veel aandacht voor het fysieke maakproces en de materiële kwaliteiten van het werk. Door doelbewust te experimenten creëren kunstenaars van nu radicaal nieuwe kunstwerken die in de verte de echo van een foto hebben maar ook in de richting van tekeningen, sculpturen en schilderijen gaan. InBack to the Future. The 19th Century in the 21st Century gaan deze werken een verrassende dialoog aan met bijzonder negentiende-eeuws werk. De parallellen en verbanden tussen de werken zijn geen harde wetenschap maar relevante associaties. De openheid in hun werkwijze reflecteert de geest van de visuele vrijheid die zowel de pioniers uit de negentiende eeuw als de hedendaagse kunstenaars in deze tentoonstelling kenmerken.

De tentoonstelling bevat werk van:

Anna Atkins (GB), Sylvia Ballhause (DE), Karl Blossfeldt (DE), Bownik (PL), Matthew Brandt (US), Alfred Brothers (GB), Henry Frères (FR), S.W. Burham (US), William England (SCT), Sam Falls (US), Spiros Hadjidjanos (GR), Thomas Hauser (FR), Nicolai Howalt (DK), Adam Jeppesen (DK), Thomas Mailaender (FR), James Nasmyth (SCT), Taiyo Onorato & Nico Krebs (CH), Johan Österholm (CH), Jaya Pelupessy & Felix van Dam (NL), Warren de la Rue (GB), Lewis M. Rutherford (US), Stephen Thompson (GB), Simon van Til (NL) en verschillende anonieme makers.

Berlijn

Deze tentoonstelling is een initiatief van Foam in samenwerking met C/O Berlin. Na Foam reist de tentoonstelling naar C/O Berlin, Duitsland, waar hij in aangepaste versie van 29 september tot 2 december 2018 te zien zal zijn. Het gelijknamige nummer van Foam Magazine met dezelfde thematiek verschijnt in februari 2018.