AMSTERDAM - In de bijlage vindt u een overzicht van de aangevraagde vergunningen voor evenementen voor de periode oktober tot en met december 2017 op en rondom het NDSM-terrein. Wanneer u voorafgaand aan of tijdens de op- en afbouw van het evenement vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende organisator.

Pontverkeer ADE

Tussen 18 en 22 oktober 2017 vindt het Amsterdam Dance Event (ADE) plaats in heel Amsterdam. In deze periode worden extra ponten ingezet van en naar Noord. Ondanks deze extra inzet kan het op de ponten drukker zijn dan normaal.

Verleende vergunning

Op https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/ kunt u alle aangevraagde vergunningen zien, en ook of een vergunning is verleend. Wanneer u een evenementenvergunning wilt opvragen, kunt u op de link op de pagina bekendmakingen klikken. U ontvangt dan de vergunningsstukken per mail.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt kan ook door u aan te melden voor de e-mailservice op de website www.overuwbuurt.overheid.nl. Of door de app Amsterdam OmgevingsAlert te downloaden op uw smartphone of tablet. U ontvangt dan bericht als in uw omgeving vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven.

Melden overlast

De afdeling Handhaving ziet toe op naleving van de vergunningsvoorwaarden. Als u tijdens de evenementen toch hinder ondervindt, belt u dan met 14 020.

Onderzoek bij evenementen

Dit evenementenseizoen deed de gemeente Amsterdam verschillende onderzoeken naar evenementen op de NDSM-werf, zoals: DGTL Festival en Encore Festival. De onderzoeken met de smartphone app MoSART en de online vragenlijsten via Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) zijn nu afgerond.

De verzamelde data uit de onderzoeken wordt de komende tijd geanalyseerd. De uitkomsten worden meegenomen in het besluit dat het college van burgemeester en wethouders dit najaar neemt over het geluidsbeleid bij evenementen.

Heeft u meegedaan aan de onderzoeken? Hartelijk dank voor uw bijdrage. Het meten van geluid en indien nodig het uitvoeren van handhavingsacties hierop blijven doorgaan.

Als u heeft aangegeven vaker mee te willen doen aan onderzoeken naar evenementen op de NDSM-werf, krijgt u een e-mail als er een nieuw onderzoek is.