AMSTERDAM - Onder de titel Echte luxe… presenteert het Stedelijk Museum in september een overzicht van schenkingen en aankopen beeldende kunst uit de periode 2012 – 2018. De tentoonstelling omvat ongeveer 35 werken die nog nooit in het museum zijn getoond. Er zijn films, video’s, installaties, schilderijen, beelden en werken op papier te zien van onder anderen Ed Atkins, Bell & Frick, Meschac Gaba, General Idea, Arthur Jafa, Erik van Lieshout, Helen Marten, Tony Oursler, Magali Reus, Han Schuil en Fiona Tan. Ruim een derde van de werken in de tentoonstelling is geschonken door kunstenaars, particuliere verzamelaars en galeries uit binnen- en buitenland.

Met deze tentoonstelling onderstreept het museum het toenemende belang van particuliere giften aan de collectie. Traditioneel is het aandeel schenkingen door kunstenaars aan het Stedelijk groot. De aankopen werden in veel gevallen ruimhartig ondersteund door fondsen, waaronder Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij en door Young Stedelijk en Stedelijk Circle. Enkele werken werden in gedeeld eigendom met collega-instellingen in binnen- en buitenland verworven, een fenomeen dat steeds meer ingang vindt, zoals ook het toenemende collegiale bruikleenverkeer. De nieuwe Stedelijk-aanwinst van Mathias Poledna, Imitation of Life (35 mm film, 2013), is in september bijvoorbeeld voor het eerst te zien in een presentatie van het Centraal Museum, Utrecht.

De titel van de tentoonstelling in het Stedelijk is ontleend aan de installatie Echte luxe is niets kopen van de Nederlandse kunstenaar Erik van Lieshout, die hij in 2016 aan het museum schonk. Het is een stevige knipoog naar de betrokkenheid van gulle gevers bij het uitbreiden van de collectie in een tijd van slinkende museale budgetten en hoge prijzen op de internationale kunstmarkt. Hoewel het om een tentoonstelling van recente aanwinsten gaat zijn ten aanzien van de geselecteerde werken enkele thematische focuspunten te onderscheiden, zoals de aandacht voor nieuwe technologie, digitalisering en de doorwerking van globalisering. Tot de hoogtepunten in de tentoonstelling behoren de bovengenoemde zaalvullende installatie van Erik van Lieshout, de indringende video-installatie van Arthur Jafa en de schenking van het archief van het voormalige Canadese kunstenaarscollectief General Idea inclusief hun grafisch werk, mail art, multiples, uitnodigingen en publicaties.


Deze tentoonstelling is samengesteld door Stedelijk-conservatoren Beatrice von Bormann, Leontine Coelewij en Martijn van Nieuwenhuyzen.