AMSTERDAM - Dr. Charl Landvreugd (1971) begint op 1 oktober als Hoofd Onderzoek & Curatorial Practice bij het Stedelijk Museum Amsterdam. In deze functie zal hij museumbreed sturing geven aan onderzoek en impulsen geven aan de doelstelling van het Stedelijk om het programma en de collectie te verbreden en toegankelijker te maken. Landvreugd zal vanuit zijn achtergrond als kunstenaar en onderzoeker, met speciale aandacht voor Curatorial Practice, nadenken over presentaties en de nieuwe koers van het Stedelijk.

Landvreugd, geboren in Paramaribo, opgegroeid in Rotterdam, is kunstenaar, onderzoeker en tentoonstellingsmaker. In al die hoedanigheden schept hij nieuwe kaders rondom het denken over migratiegeschiedenis, cultuur en machtsrelaties, teneinde binnen de beeldende kunsten suggesties te doen omtrent de vorming van cultureel burgerschap en erbij-horen (belonging).


Als kunstenaar werkt Landvreugd voornamelijk met installaties, beeldhouwkunst en video. Hij ontving diverse fellowships en stipendia voor zijn onderzoek en beeldende praktijk en had tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Voor zijn PhD-dissertatie aan de Royal College of Art in Londen onderzocht hij of het mogelijk is om kunstenaars met een migratieachtergrond als ‘cultuureigen’ te beschouwen in het Nederlandse kunstlandschap. Eerder deed hij een MA Modern Art; Critical and Curatorial Studies aan Columbia University, New York, voorafgegaan door een BA Fine Art/History of Art (joint honors) aan Goldsmiths University, Londen.

Landvreugd publiceerde in onder meer Small Axe, ARC Magazine en Open Arts Journal, geeft les, lezingen en neemt deel aan debatten. Hij is lid van de Raad van Toezicht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het bestuur van de Akademie van Kunsten (tevens lid). Daarnaast is hij verbonden als Pathway Leader van de MA Visual Arts & Post Contemporary Practices aan de St. Joost School for Art & Design in Den Bosch. Recentelijk was hij onder andere adviseur bij de Raad voor Cultuur, Amsterdams Fonds voor de Kunst en CBK Zuidoost.

Directeur Rein Wolfs over deze benoeming: “Ik ben erg verheugd over de aanstelling van Charl Landvreugd. Met zijn ervaring zal hij toekomstig onderzoek niet alleen vanuit de kunsthistorische en academische kant benaderen, maar ook vanuit een kunstenaarsperspectief en vanuit zijn ervaring met tentoonstellingen, en dat is zeer waardevol. Ik zie ernaar uit om samen met hem nieuwe thema’s in het onderzoek te gaan brengen die aansluiten op de algemene verbreding die we in het Stedelijk nastreven.”

Charl Landvreugd: “Vanuit mijn kunstenaarschap en mijn curatorial practice verricht ik artistiek onderzoek dat aansluit bij de ambities van de directie om het museum meer contextgericht, meerstemmig en in dialoog met de samenleving te laten zijn. Daarmee hoop ik bij te dragen aan een verbreding van het perspectief op kunst, programmering en collectievorming. Ik kijk er erg naar uit om samen met alle collega’s richting te geven aan deze opdracht.”