AMSTERDAM - Woensdag 1 maart zijn de verbodsborden bij de ingangen van het park en op de voormalige barbecuevelden geplaatst.

Schoon en heel park

De schade aan het park die door het barbecueën werd veroorzaakt en de rommel die achter bleef, vormden, samen met de kosten die hiermee gemoeid waren, de belangrijkste aanleiding voor het verbod. 
Het Vondelpark is met miljoenen bezoekers per jaar uit binnen- en buitenland het drukste park van Nederland. Het is een van de visitekaartjes van Amsterdam. Met het barbecueverbod zet de gemeente, samen met de bezoekers en de partners in het Vondelpark, in op een schoon en heel park.

Boete € 90

Handhavers van de gemeente zien erop toe dat het verbod wordt nageleefd. Bezoekers die dit verbod negeren riskeren een boete van € 90,-.

Barbecuekaart Amsterdam

In een aantal parken is barbecueën wel toegestaan, meestal op aangewezen plekken.
Zie hiervoor de barbecuekaart van de gemeente Amsterdam.