AMSTERDAM - Met ingang van 2018 werkt het Amsterdams Kleinkunst Festival samen met de
Keep an Eye Foundation in een nieuwe serie masterclasses voor jong aanstormend talent, gekoppeld aan het concours om de AKF Sonneveldprijs.


In de periode van januari tot en met april 2018 werken de deelnemers aan het concours, op weg naar de halve finale, aan hun artistieke ontwikkeling. Tijdens deze intensieve masterclass serie stimuleren Keep an Eye en het Amsterdams Kleinkunst Festival de ontwikkeling van kleinkunsttalent op zowel artistiek- als zakelijk vlak.
De masterclasses zijn ingedeeld in twee programmalijnen; 1) Artistieke ontwikkeling en 2) Ondernemen. De artistieke masterclasses richten zich op de inhoudelijke ontwikkeling van jonge kleinkunsttalenten. Ondernemen behandelt de zakelijke aspecten van het vak.
Onder meer Wimie Wilhelm en Herman van Veen verzorgen aankomend voorjaar de masterclasses. In het najaar van 2018 komen de zakelijke aspecten van het vak aan bod.

Met de samenwerking tussen de Keep an Eye Foundation en het Amsterdams Kleinkunst Festival wordt het al bestaande masterclass programma geïntensiveerd en wordt de kwaliteit van de individuele deelnemers aan het concours verhoogd. Daarmee wordt ook de ontwikkeling van de kleinkunst in Nederland versterkt. De samenwerking vormt daarmee een belangrijke impuls voor de kleinkunstsector als geheel. Bovendien versterkt het Amsterdams Kleinkunst Festival hiermee de verbindende factor tussen de kunstvakopleidingen en de beroepspraktijk.

De Keep an Eye Masterclasses worden financieel ondersteund door de Keep an Eye Foundation/Prins Bernhard Cultuurfonds, Ramses Shaffy Fonds, Buma Cultuur, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds Podiumkunsten.

Het gehele masterclass programma van 2018 wordt binnenkort bekend gemaakt op onze website: www.amsterdamskleinkunstfestival.nl.

De Keep an Eye Masterclasses is na het Jong Metropole Orkest het tweede project vanuit de lange termijn samenwerking tussen de Keep an Eye Foundation en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Keep an Eye Foundation levert een aanzienlijke financiële bijdrage aan het project en de inhoudelijke en financiële begeleiding liggen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze krachten bundeling heeft als doel een zo groot mogelijk rendement voor jonge talenten te realiseren.
www.keepaneye.nl/over-keep-an-eye

www.amsterdamskleinkunstfestival.nl
www.keepaneye.nl