AMSTERDAM - Door een fout van de gemeente Amsterdam is vorige maand ten onrechte besloten dat in stadsdeel Centrum tijdens de Pride Amsterdam 2017 geen ontheffingen worden verleend op de openingstijden. Deze fout is ontstaan doordat het besluit over de openingstijden is gekoppeld aan het besluit om geen ontheffingen te verlenen voor geluid.

Die laatste maatregel, het handhaven van de geluidsnormen, neemt de gemeente doelbewust om overlast voor omwonenden tijdens het evenement zoveel mogelijk te voorkomen. Door geen ontheffingen op geluid toe te staan, kan beter worden opgetreden tegen spontane feesten op straat en tegen horecaondernemers die zonder vergunning muziek afspelen op hun terras. Dat soort feesten zonder vergunning veroorzaken niet alleen overlast, maar vergroten ook het risico op overcrowding – een gevaarlijke situatie die ontstaat doordat het te druk wordt op bepaalde plekken.

Cafés toch langer open

Het afwijzen van ontheffingen op de openingstijden van horecazaken draagt niet bij aan het doel dat de gemeente en de politie voor ogen hebben: het tegengaan van drukte en overlast door spontane feesten op straat. Die maatregel is dus overbodig, en beperkt horecaondernemers bovendien onnodig in hun bedrijfsvoering.

De burgemeester heeft daarom besloten alsnog ontheffingen van de openingstijden toe te staan. Daardoor kunnen cafés wel langer open blijven, maar kunnen ze in de buitenruimte geen publiek trekken door de muziek ook buiten te laten klinken. De betreffende horecaondernemers worden nu over dit besluit geïnformeerd.

Extra handhavers

Uiteraard wordt van horecaondernemers verwacht dat ze – zoals gebruikelijk – actief optreden om lawaai en overlast voor hun deur te voorkomen, onder meer bij de uitstroom van bezoekers. De gemeente zet extra handhavers in om daar op toe te zien.

Zoeken naar de juiste balans

Door dit besluit gelden voor de Pride Amsterdam in grote lijnen dezelfde regels als bijvoorbeeld tijdens het Amsterdam Dance Event. Daar wordt met dezelfde maatregelen gezocht naar de juiste balans tussen ruimte voor feest en het voorkomen van overlast.