Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen

Door Redactie op Maandag 18 juni 2018, 8:44 uur  Algemeen  regeling, minister, terugleversubsidieBron: Ministerie van Economische Zaken en KlimaatNEDERLAND - Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de [...]

Lees meer

Hulp aan ruim 5.500 Amsterdamse huisdieren

Door Redactie op Vrijdag 23 februari 2018, 11:58 uur  Gemeente  regeling, dieren, adamBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Van 2016 tot en met 2018 loopt de succesvolle regeling Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima (ADAM). Tot nu toe hebben ruim 5.500 huisdieren een gratis consult gehad. Daarnaast zijn 1.400 katten, honden en konijnen gratis gechipt en ruim 1.000 dieren onvruchtbaar gemaakt met een [...]

Lees meer

Aantal ontruimingen corporatiewoningen historisch laag in Amsterdam

Door Redactie op Dinsdag 13 februari 2018, 10:12 uur  Gemeente  regeling, aanpak, huurderBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - In 2017 zijn in Amsterdam 257 huurwoningen ontruimd door de woningcorporaties. Dat zijn er historisch weinig en 150 minder dan in 2016. Bij 132 huishoudens was nog sprake van ernstige betalingsachterstand, bij de overige 125 was sprake van woonfraude en/of woonoverlast. De gemeente en [...]

Lees meer

Voortdurende erfpacht afkopen? Bereken het zelf

Door Redactie op Dinsdag 14 november 2017, 14:33 uur  Gemeente  regeling, erfpacht, afkopenBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Heeft u een eigen woning of bedrijfspand met voortdurende erfpacht en heeft u de canon nog niet afgekocht? Dan krijgt u langer de tijd om volgens de oude regeling af te kopen, namelijk tot 1 maart 2018. Daarna geldt alleen de nieuwe regeling die sinds 1 oktober 2017 van kracht is.Op [...]

Lees meer

Huurkorting voor huurders met laag inkomen

Door Redactie op Vrijdag 21 juli 2017, 13:44 uur  Regionaal  regeling, woning, huurBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Amsterdammers die langdurig een laag inkomen en een in verhouding hoge huur hebben, krijgen vanaf 1 augustus van dit jaar korting op hun maandelijkse huur. De gemeente betaalt deze korting tot 2019. Afgesproken is dat daarna de woningcorporaties de lasten van de korting op de huur [...]

Lees meer

Zuid investeert in kunst en cultuur

Door Redactie op Dinsdag 4 juli 2017, 10:21 uur  Regionaal  stadsdeel, regeling, aanvragenBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Stadsdeel Zuid stelt 235.000 euro beschikbaar voor kunst en cultuur. Op 28 juni stelde het Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuid unaniem het ‘Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur stadsdeel Zuid’ vast. Deze subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van kunstinitiatieven in Zuid.In [...]

Lees meer


NOORD-HOLLAND - De provincie werkt samen met inwoners, bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en tal van andere partijen aan de energietransitie in Noord-Holland.Samen zetten ze in op het verminderen van het energiegebruik, het duurzaam opwekken van energie en het beter benutten van restwarmte van [...]

Lees meer

Wonen boven winkel

Door Redactie op Donderdag 12 januari 2017, 12:29 uur  Gemeente  amsterdam, woningen, regelingAMSTERDAM - Wonen bóven een Amsterdamse winkel. Dat kan. In Amsterdam is er grote vraag naar woningen, én er zijn veel winkels. Boven die winkels is het vaak leeg. Vanaf 1 februari kunt u maximaal € 25.000, - subsidie krijgen om daar een woning te creëren. Met de uitverkoop bent u er tenminste als [...]

Lees meer