AMSTERDAM - Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 15 december 2017 het ontwerpbestemmingsplan Groot Waterloo en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder vrijgegeven voor terinzagelegging.TerinzageleggingHet [...]

Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan De Baarsjes ligt ter inzage

Door Redactie op Dinsdag 31 oktober 2017 11:18  Algemeen  amsterdam, ontwerpbestemmingsplanBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Op 18 oktober 2017 heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan De Baarsjes vrijgegeven. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 oktober tot en met 8 december 2017 ter inzage op het stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250 of via www.ruimtelijkeplannen.nl.In deze [...]

Lees meer

Actualisatie bestemmingsplan Boven 't Y

Door Redactie op Vrijdag 20 oktober 2017 09:02  Gemeente  amsterdam, ontwerpbestemmingsplan, hogereBron: Gemeeente AmsterdamBurgemeester en wethouders hebben bij besluit van 10 oktober 2017 het ontwerpbestemmingsplan Boven ’t Y en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, vrijgegeven voor terinzagelegging.BestemmingsplanHet plangebied betreft winkelcentrum [...]

Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk - Mediacollege

Door Redactie op Vrijdag 8 september 2017 10:03  Gemeente  amsterdam, ontwerpbestemmingsplan, zienswijzenBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Op 20 juni 2017 heeft het college van B en W het Ontwerpbestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege vrijgegeven voor zienswijzen. Inmiddels is de terinzagelegging beëindigd. De ingediende zienswijzen worden nu beoordeeld en beantwoord.Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in nieuwe woningen [...]

Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Archimedesplantsoen ter inzage

Door Redactie op Maandag 14 augustus 2017 09:58  Algemeen  amsterdam, ontwerpbestemmingsplan, zienswijzenBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Stadsdeel Oost heeft op het Archimedesplantsoen nieuwbouw met goedkope huurwoningen en huurwoningen in het middensegment via een wooncoöperatief voor ogen. Voor de ontwikkeling van deze woningen is een nieuw bestemmingsplan nodig. Vanaf 14 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan ter [...]

Lees meer

Ontwerpbestemmingsplan Westerpark West ligt ter inzage

Door Redactie op Donderdag 10 augustus 2017 15:49  Gemeente  inzage, ontwerpbestemmingsplan, besluitenBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Het ontwerpbestemmingsplan Westerpark West ligt vanaf donderdag 10 augustus tot en met woensdag 20 september 2017 ter inzage.In de kennisgeving van de gecoördineerde ter inzagelegging staat alle informatie over de ter inzagelegging en welke besluiten, zoals de ontwerp watervergunning en [...]

Lees meer

Stand van zaken ontwerpbestemmingsplan Westerpark West

Door Redactie op Woensdag 19 juli 2017 09:54  Gemeente  ontwerpbestemmingsplan, visieBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Op 11 juli 2017 heeft het college van Burgemeester & Wethouders het ontwerpbestemmingplan vrijgegeven voor het indienen van zienswijzen. Op 3 of 10 augustus 2017 wordt het bestemmingsplan ter visie gelegd. Dit betekent dat vanaf dat moment zes weken lang zienswijzen kunnen worden [...]

Lees meer


AMSTERDAM - De bouw van de Singelgrachtgarage Marnix is volop in voorbereiding. Op dinsdag 18 april vindt een informatieavond plaats over het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe garage.Datum: dinsdag 18 april 2017Tijd: 19.00 – 21.00 uurPlaats: Cartesius Lyceum, Frederik Hendrikplantsoen 7ADe [...]

Lees meer