AMSTERDAM - Het Vereveningsfonds is gestegen naar € 356 miljoen in 2016. Dat is een stijging van € 87 miljoen ten opzicht van het jaar daarvoor. Hiervan is een deel nodig voor onder andere het weerstandsvermogen. Het restant van € 214 miljoen is de Vereveningsruimte en bestemd voor [...]

Lees meer