Vaststelling bestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege

Door Redactie op Vrijdag 26 januari 2018 13:28  Gemeente  bestemmingsplan, merBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - De gemeenteraad heeft op 20 december 2017 het bestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege vastgesteld en de conclusies uit de MER Haven-Stad aanvaard.Ter inzageHet bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder de MER, ligt van 25 januari 2018 t/m 9 maart 2018 ter inzage op de [...]

Lees meer

College stelt bestemmingsplan voor fietsvlonder vast

Door Redactie op Vrijdag 19 januari 2018 11:02  Gemeente  bestemmingsplanBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Voor het realiseren van de fietsvlonder bij de Melkweg moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. De bestuurscommissie van Stadsdeel Centrum heeft 7 december aan het college geadviseerd het bestemmingsplan met een aantal kleine wijzigingen vast te stellen.Het college heeft het [...]

Lees meer

Afwijking bestemmingsplan afmeerplaatsen Pontsteiger

Door Redactie op Woensdag 10 januari 2018 16:18  Algemeen  bestemmingsplan, afmeerplaatsenBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - In het plan voor het Pontsteigergebouw zijn 28 afmeerplaatsen voor pleziervaartuigen voor de bewoners van Pontsteiger opgenomen. De realisatie en het gebruik van de afmeerplaatsen zijn dan ook opgenomen in het bestemmingsplan.Bij de actualisatie van het bestemmingplan is het gebruik van [...]

Lees meer

Ter inzage voorontwerp Bestemmingsplan Bijlmermuseum

Door Redactie op Maandag 8 januari 2018 09:45  Algemeen  bestemmingsplan, voorontwerp, bijlmermuseumBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - Stadsdeel Zuidoost is bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan Bijlmermuseum. Op donderdag 18 januari 2018 is er een inloopavond over dit voorontwerp bestemmingsplan. De inzage van het voorontwerp is van 4 januari tot en met 15 februari 2018.Binnen de grens van dit [...]

Lees meer

Nieuwe stadsbuurt Havenstraatterrein naar volgende fase

Door Redactie op Vrijdag 29 december 2017 12:14  Algemeen  bestemmingsplan, havenstraatterrein, tramorganisatiesBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - De realisatie van de nieuwe stadsbuurt op het Havenstraatterrein gaat de volgende fase in. Nu de afhandeling van zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt, wordt verder gegaan met het vaststellen van het bestemmingsplan.Nieuw stukje stadStadsdeel Zuid wil het [...]

Lees meer

Nieuw bestemmingsplan de Pijp draagt bij aan balans

Door Redactie op Woensdag 27 december 2017 12:04  Gemeente  pijp, bestuurscommissie, bestemmingsplanBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - De bestuurscommissie Zuid adviseert de wethouder om het nieuwe bestemmingsplan te laten vaststellen door de gemeenteraad van Amsterdam.In het verleden waren er heel veel kroegen en horeca in de Pijp, meer dan nu. Daardoor hebben panden die nu niet in gebruik zijn als horeca, wel de [...]

Lees meer

Vaststellingsprocedure bestemmingsplan Havenstraatterrein gaat van start

Door Redactie op Woensdag 27 december 2017 12:01  Gemeente  stadsdeel, bestuurscommissie, bestemmingsplanBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - De behandeling van het bestemmingsplan Havenstraatterrein en het bijbehorende ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder start bij stadsdeel Zuid. Op woensdag 17 januari 2018 worden deze stukken behandeld in de Voorbereidende commissie en vervolgens op 31 januari in [...]

Lees meer

Inzage nieuw bestemmingsplan Borneo, Sporenburg en Rietlanden

Door Redactie op Woensdag 22 november 2017 09:19  Gemeente  amsterdam, bestemmingsplan, bsrBron: Gemeente AmsterdamAMSTERDAM - De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor Borneo, Sporenburg en Rietlanden (BSR) in het Oostelijk Havengebied. In de inzageperiode tot en met 27 december 2017 kan een ieder reageren op het Ontwerpbestemmingsplan BSR 2017.Ter inzageHet ontwerp ligt ter inzage in [...]

Lees meer