AMSTERDAM - Binnenkort renoveert de gemeente Amsterdam een kunstgras voetbalveld op Sportpark Schellingwoude. Dit brengt transport van materiaal en extra werkverkeer door Schellingwoude met zich mee.

Werkzaamheden

Het tweede (oude kunstgras) voetbalveld ten westen van de kantine krijgt een nieuwe kunstgrasmat en een deel van de bestrating en de hekwerken wordt vervangen. De werkzaamheden die nu worden uitgevoerd zijn veel minder intensief dan de aanleg van het nieuwe veld dat twee jaar geleden is gerealiseerd. Er is nu aanzienlijk minder transport en de werkzaamheden duren minder lang.

Transport over de Schellingwouderdijk

Omdat de werkzaamheden veel minder intensief zijn dan twee jaar geleden en bewoners toen niet blij waren met de route onderlangs de dijk, is in overleg met de dorpsraad en met groen-, weg- en dijkbeheer besloten dat transport gewoon over de Schellingwouderdijk plaatsvindt.

Vanwege het vrachtwagenverbod op de Schellingwouderdijk vindt aan het begin van de dijk overslag plaats van het materiaal van de vrachtwagens naar trekkers met kleinere laadwagens of knijpauto’s. Deze rijden in rustig tempo over de Schellingwouderdijk naar de entree van het sportpark. Om passeren goed mogelijk te maken worden er op twee plaatsen tijdelijk enkele parkeerplaatsen opgeheven: ter hoogte van huisnummers 127-129 en ter hoogte van huisnummers 185-189. Parkeerplaatsen op kenteken worden hierbij ontzien. De gemeente zorgt voor de juiste vergunningen en ontheffingen hiervoor.

Wij vragen u om in de periode van de werkzaamheden uw auto en eventuele andere obstakels (vuilcontainers, fietsen, meubilair) zo diep mogelijk in de parkeervakken te zetten, zodat de transporten er goed langs kunnen en er niets beschadigd wordt.

Planning

De aannemer begint op 28 augustus met de werkzaamheden en dus met de transporten. De verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer vier weken duren. Bij slecht weer, vooral aan het eind van het werk, moet een deel van de werkzaamheden worden uitgesteld waardoor het werk langer duurt. De precieze oplevering is dus mede afhankelijk van het weer.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectmanager Mascha de Haan, op telefoonnummer 06 2467 4800 of via e-mail: Mascha.de.Haan@amsterdam.nl.

Tijdens de werkzaamheden is projectleider Martien van Ruitenbeek aanspreekpunt, hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 3737 4998 en regelmatig op locatie aanwezig.