AMSTERDAM - De Raad van Commissarissen (RvC) van AFC Ajax NV draagt Georgette Schlick voor als RvC-lid.

Over de voordracht wordt besloten op een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die wordt gehouden op vrijdag 28 januari 2022 om 16.30 uur op sportpark de Toekomst. De agenda van de BAVA en de toelichting, met daarin ook de gegevens van Georgette Schlick, zijn later vandaag beschikbaar op www.ajax.nl.

De beoogde benoeming van Georgette Schlick (Nijmegen, 4 augustus 1971) is een beoogde uitbreiding van de RvC. Het betreft een voordracht tot benoeming voor de duur van drie jaar en vier maanden, tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in november 2025. De voordracht van Schlick heeft de steun van de vereniging Ajax als grootaandeelhouder en de Ondernemingsraad van AFC Ajax NV.

President-commissaris Leen Meijaard: “Georgette Schlick was CEO bij Dutchview en bij SBS Nederland en zij is inmiddels bijna acht jaar CEO bij Fremantle Nederland en België. De enorme kennis en ervaring die zij heeft opgedaan, met name op mediagebied, sluit zeer goed aan op de strategische koers van Ajax waarin de ontwikkeling van ons merk, media en nieuwe verdienmodellen een prominente plaats innemen. Het belang van communicatie in het algemeen en media in het bijzonder blijft groeien. Zij zal dan ook zeker van toegevoegde waarde zijn in onze RvC.”