AMSTERDAM - Vorig jaar werd in een artikel in de Volkskrant gesproken over dat er veel korrels van kunstgrasvelden in het milieu terecht komen. Om deze bewering te toetsen, hebben de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht samen met de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) een indicatieve studie laten doen naar de verspreiding van microplastics vanaf een kunstgras(voetbal)veld naar de omgeving. Hiervoor zijn vijf velden onderzocht.

Conclusie

Er verdwijnen veel rubberkorrels van de velden in het milieu. Minder dan de Volkskrant aangaf, maar meer dan noodzakelijk is. Daarom hebben de vier grote steden en de branchevereniging een plan van aanpak opgesteld om het verdwijnen van de rubberkorrels naar de omgeving tot een minimum te beperken.

Lees het rapport en plan van aanpak op de site van de BSNC.

Amsterdam

Amsterdam heeft het onderzoek niet afgewacht om alvast maatregelen te nemen om de verspreiding van de korrels te minimaliseren. Voorzorgsmaatregelen die in Amsterdam zijn genomen zijn:

  • Van buiten naar binnen bladblazen. Op deze manier blijven de korrels op het veld en verdwijnen niet in de bossages. De bijeen geblazen bladeren worden afgevoerd via de normale afval (niet via GFT).
  • De veldmedewerker reinigt de machines die op het veld gebruikt worden voordat ze naar een ander object rijden.
  • Er is gestart met een aantal pilots met boarding rondom de velden. We willen kijken of de boarding effectief zijn om de korrels beter op het veld te houden.
  • Betere inloopmatten neerleggen die meer korrels opvangen.
  • Alle veldmedewerkers zijn allemaal geïnformeerd over de nieuwe werkwijzen van het beheer van kunstgrasvelden met rubber infill.
  • Expertploegen zorgen dat de kwaliteit van beheer en onderhoud van de (kunstgras)velden verbeteren. Dit is breder dan alleen voor de rubberkorrels, maar het specifieke beheer van velden met rubber infill zal hierin specifiek aandacht krijgen.
  • In de kolken rondom de velden gaan we experimenteren om daar opvang roosters te plaatsen om de infill daar op te vangen. De roosters zullen dan regelmatig worden geleegd.

Schoonmaakactie

  • In de afgelopen weken is de gemeente Amsterdam actief gestart met het secuur verwijderen van uitgeblazen rubberkorrels die op de bestrating of in de bossages terecht waren gekomen.
  • Voor de sloten wordt vaak in een samenwerking met de stadsdelen en Waternet een planning gemaakt waarbij alle sloten rondom de sportvelden aan de beurt komen.

Werkwijze: Een baggerboot haalt het bagger en andere materialen (infill) uit de sloot en vervoert het naar een baggerdepot. Eventueel nog overgebleven infill zal door de spoelwijze van Waternet worden weggefilterd.